Ağır Ceza

Ağır Ceza Avukatları ; Adli yargı ilk derece mahkemelerinden birisi de Ağır Ceza Mahkemesidir. Ağır ceza mahkemesi; her il merkezi ile bölgelerin coğrafi konumları ve iş yoğunluklarının göz önünde tutulmasıyla belirlenen ilçelerde Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun görüşü alınmak suretiyle Adalet Bakanlığı tarafından kurulmaktadır. Ağır ceza mahkemesi, bulundukları il ya da ilçenin adıyla anılmaktadır. Örnek vermek gerekirse, Ardahan’da bulunan ağır ceza mahkemesi, Ardahan Ağır Ceza Mahkemesi olarak anılmaktadır. Ağır ceza mahkemesi heyet halinde çalışmakta olup bir başkan ve yeteri kadar üyesi bulunmaktadır.

Ağır Ceza Suçları

Mahkemeler, kanunların kendilerine verdikleri konulara ilişkin uyuşmazlıklara bakmaktadır. Hangi tür uyuşmazlığın hangi mahkemenin görev alanına girdiği, ilgili kanunlar ile belirlenmiştir. Dolayısıyla bir uyuşmazlık, hangi mahkemenin görev alanına giriyor ise o mahkeme tarafından ele alınıp yargılama yapılmaktadır. Bu anlamda Teşkilat Kanunu, ağır ceza mahkemelerinin hangi tür ve ağırlıktaki davalara bakacağını hüküm altına almıştır.      Yasaların ayrıca görevli kıldığı durumlar saklı kalmak üzere Türk Ceza Kanunu’nda düzenlenen; yağma, irtikap, resmi belgede sahtecilik, nitelikli dolandırıcılık ve hileli iflas suçları ağır ceza mahkemesinin görev alanındadır. Aynı şekilde Devlet’in güvenliğine, anayasal düzene, milli savunmaya ve devlet sırlarına karşı suçlardan; devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak, düşmanla işbirliği yapmak, devlete karşı savaşa tahrik, yabancı devlet aleyhine asker toplama, düşman devlete maddi ve mali yardım, anayasayı ihlal, yasama organına karşı suç, hükümete karşı suç, silahlı örgüt, suç için anlaşma, silah sağlama, savaş zamanında emirlere uymama, savaşta yalan haber yayma, siyasal veya askeri casusluk, gizli kalması gereken bilgileri açıklama, devlet sırlarından yararlanma, devlet hizmetlerinde sadakatsizlik, devlet güvenliği ile ilgili belgeleri elinde bulundurma suçlarına ağır ceza mahkemesi bakmaktadır. Bunların yanı sıra ağırlaştırılmış müebbet hapis, müebbet hapis ve on yıldan fazla hapis cezası gerektiren suçlarla ilgili dava ve işlere de ağır ceza mahkemesi bakmaktadır.

Ağır Ceza Avukatları

Ağır ceza davaları, nitelikleri itibariyle kişilerin geleceğini ve hayatını doğrudan etkileyebilecek nitelikte kararların alınabildiği, son derece ciddi ve dikkatli bir yargılama sürecine ihtiyaç duyulan davalardır. Dolayısıyla ağır cezaya ilişkin dava süreçlerinde alanında uzmanlaşmış bir avukattan hukuki destek alınmasında fayda bulunmaktadır.

İletişim

Leave A Comment

All fields marked with an asterisk (*) are required