Aile Konutu İpotek Kaldırılması

Aile konutu ipotek kaldırılması yapılan aile konutu düzenlemesiyle artık mümkün kılınmaktadır. Aile konutu kavramı, yasa metni olarak ve Yargıtay içtihatları doğrultusunda geniş bir şekilde yorumlanır. Aynı zamanda aile hayatı ile birlikte devam ettirilir. Aile konutu kavramı, Türk Medeni Kanunu’nun 194. Maddesi 1. Fırkası gereğince, eşlerden birinin diğer eş rızası olmadıkça konutu ile ilgili herhangi bir işlem yapamaz.

Aile konutu ipotek Yargıtay kararları bu kapsamda çeşitli düzenlemelere gitmiştir. Aile konutları aynı zamanda devredilemez ve aile konutunun üzerindeki hiçbir hak sınırlanamaz. Bu hükme dahil olan planlamalar da bu kararlar doğrultusunda yapılmıştır ve uygulanmaktadır. Ayrıca yasa hükmü incelendiğinde, aile konutlarına dair belirli bir tanımda yoktur. Bu sebeple evlilik birliği devam ettiği sürece aile yaşamında sahip olunan konut, aile konutu olarak kabul edilir.

Aile Konutu Nedir? & Aile Konutu İpotek Kaldırılması

Aile konutu ipotek kaldırılması mümkündür ancak bu durum için belirli şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. Aile konutu için 4271 sayılı Türk Medeni Kanunu kapsamı ve Yargıtay kararları doğrultusunda hukuki tanımlamalar yapılır. Ailenin evlilik süresi içinde hayatlarını sürdürmüş oldukları yer olarak açıklanır. Aile konutu hakkında eşlerin kararlarını birlikte vermeleri gerekir. Aynı zamanda tek bir tasarrufta bulunarak, birlikte hareket etmeleri de önemlidir.

Böylece evlilik birliği devamlılığını koruyarak, aile kurumuna zarar verilmemiş olur. Aynı zamanda 3.kişi lehine ipotek eş rızası da bu konuya dahil edilebilir. Yine eşlerin ortak kararıyla bu durum mümkündür. Yaşam gerekçesi kapsamında, aile konutu için, eşlerin bütün yaşam aktivitelerini gerçekleştirdiği ve hayatlarına buna göre şekil verdikleri, acı ve tatlı günleri birlikte geçirdiği hatıralarla dolu alan şeklinde açıklanabilir.

Malik Olmayan Eşin Rızası Olmadan İpoteğin Geçersizliği Mümkün Mü?

Aile konutu ipotek kaldırılması malik olan eşin ticari hayat çerçevesinde kullandığı krediler, teminat ya da bireysel olarak kullanılan kredilere teminat olarak ya da başkasının yararı için olmak üzere gayrimenkullere ipotek konulduğu görülür. İpotek hangi sebeple olursa olsun, eğer aile konutu ise, malik olmayan eşin açık bir şekilde rızasının alınması önemlidir.

Bu muvafakatin alınması halinde tesis edilen ipotek kaldırılır. Böylece malik olmayan eş tarafından ipotek kaldırılması davası açılır. Yargılama sonucunda ise ipoteğin kaldırılmasına karar verilebilmektedir. Aile konutu ipoteğin fekki davası ipotek konulan aile konutuna ait olmayan eşin ipotek konulmasını kabul etmediği için açılabilir. Her ne kadar dava malik olmayan eş tarafınca açılsa da davaya konu olan ipoteklerin tesis işlemi sırasında eş rızası alındığına dair ispat yükü lehine (ipotek tesis edilen kişi) kurumda olmalıdır.

Tapu Sicilinde Aile Konutu Şerhi Olmaması Durumunda İpotek Kalkar Mı?

Aile konutu ipotek kaldırılması aile konutu olarak kabul edilen taşınmazın maliki olmayan eş, tapu kütüğünde gerekli şerhin verilmesini tapu müdürlüğünden talep edebilir. Bu hüküm doğrultusunda eşler hareket edebilir. Eş rızası olmadan ipotek mümkün değildir. Bu hükmü yorumlamak gerekirse, tapu kaydına işlenecek şerhin, iyi niyetli 3. Kişilerin hak kaybı yaşamamaları için düzenleme yapılmasıdır. Tapu sicili kapsamında tarla ipoteğinde eş rızası da yer alır. Taşınır ya da taşınmaz malların çoğu bu sistemde ilerler.

Tapu kaydına aile konutu şeklinde bir şerh düşülmemiş ise gayrimenkulün aile konutu olduğundan haberi olmayan kişiler için yapılmış olan bütün uygulamalar hukukun geçerliliğini koruyarak yapılır. Bu kaydın bulunmaması durumunda işyeri ipoteğinde eş rızası da şarttır. Bu yönde bir şerh bulunmuyorsa, lehine ipotek tesis edilmiş kişi gayrimenkulün aile konutu olarak bilinmesinin beklenmediği anlarda ipotek tesisi geçerlilik olarak kabul edilebilir. Birçok işlem için aile konutu ipotek muvafakat durumu söz konusu olmalıdır. Aile konutundan ipotek kaldırılabilmesi için büromuzdan destek alabilir, alanında en iyi avukatlarla bu sorunu kısa süre içerisinde çözüme ulaştırabilirsiniz.

Leave A Comment

All fields marked with an asterisk (*) are required