Alacak ve Borç Tasfiye Yönetimi

İflas Süreci Nasıl İşler

Batış Süreci Yönlendirme ; Firmaların, şirketlerin ya da kişilerin gelir gider dengesizliği, borçların zamanında ve gerektiği gibi ödenmemesi sebebiyle varlık nedeninin yitirilmesi gibi etmenler dolayısıyla mali açıdan önemli sorunlar yaşanarak faaliyet sürdürülmesinin imkansız hale gelmesi durumunda iflas gündeme gelmektedir. Batış Süreci Yönlendirme, firma veya kişiler tarafından yapılan yaptırımların karşılığının alınamaması, ortaklar arasında uyuşmazlıklar yaşanması gibi pek çok sebepten ötürü şirketin zarar etmesi ve geri toparlanmanın mümkün olmaması durumunda söz konusu kuruluş iflas süresine girmektedir. Borçluyu iflas vasıtasıyla takip için alacaklının şartları mevcutsa ilk olarak kambiyo senetlerine bağlı iflas yoluna yönelmesi mümkündür. Şartlar mevcut değilse adi iflas yoluna gidilmektedir. Söz konusu bu süreçlerde alacaklı tarafın takibe başlaması, iflas talebi ile başlamaktadır. İflas talebiyle birlikte borçlu tarafa ilk olarak ödeme emri gönderilmektedir.

İflas Sürecinde Konkordato İmkanı

            İflas sürecine giren bir firmanın; mahkemeye başvurmak suretiyle, belirli bir süre için hakkında takip yapılmamasını, borçlarının ertelenmesini ve verilecek makul süre içerisinde faaliyetlerini toparlayarak borçlarını ödeyebileceğini gösteren bir proje sunmak suretiyle konkordato ilan etme imkanına sahiptir. Mahkeme tarafından firmanın sunduğu projenin ikna edici mahiyette görülmesi durumunda, mali verilerin doğru olup olmadığı ve projenin uygulanabilirliği bir kayyum vasıtasıyla şirkete 3 aylık geçici bir mühlet verilerek incelettirilmektedir. Bu süre içerisinde kayyum vasıtasıyla yapılan incelemeler neticesinde firmanın projesinin kabul görmemesi ve taahhütlerin yerine getirilmemesi durumunda başvuru sahibine ilişkin iflas kararı verilmektedir.            

İflasına karar verilmiş olan firmanın, şirketin ya da kişilerin mal varlığı iflas idaresine geçmektedir. Devlet tarafından görevlendirilen resmi bir kurum olarak iflas idaresi, iflasına karar verilen firma hakkında iflas defteri tutmaktadır. İflasına karar verilen firma veya şirkete müflis adı verilmektedir. İflas idaresi tarafından müflis sıfatına sahip firmanın tüm mal varlığı tasfiye edilmektedir. Tasfiye adına iflas masasına alacağını kaydettirmiş olan alacaklılar ile iflas idaresi toplantı yapmaktadır. İflas idaresi tarafından alacaklar, imtiyaz ve başvuru sırasına bağlı olarak derecelendirilir, müflis firmanın malları satılarak alacaklılara alacakları sıraya bağlı

Leave A Comment

All fields marked with an asterisk (*) are required