Boşanma Avukatı

Medeni Hukuk aile yapısını içine alan bir takım durumları kanun ile güvence altına almıştır. Bu durum ile de Aile Hukuku ilgilenmektedir. Aile Hukuku hükmünce, aile yapısının temelden sarsılmasına ilişkin boşanmalar meydana gelebilmektedir. Boşanma avukatı ise, gerekçesi ne olursa olsun, boşanma davalarına bakan bir avukattır. Aslında hukuki terim olarak boşanma avukatı kavramı yanlıştır. Ancak avukatlar boşanma davaları konusunda uzmanlık gösterdikleri için ve bu konuya ilişkin dava alımları yaptıkları için artık yaygın bir şekilde bu tür davalara bakan avukatlara boşanma avukatı denilmektedir. Mevzuat hükmünde boşanma avukatı olarak bir avukatlık dalı bulunmamasına rağmen halk arasında yaygın bir şekilde kullanımı ve online platformlarda da boşanma avukatı tabiri ile belirtilmesine nazaran, bu yazımızda meşrulaşmış olan boşanma avukatı terimi üzerine ve avukatların hukuki süreçte ne şekilde yardımcı olduklarına dair açıklamalarda bulunacağız.

Her boşanma davasının farklı getirdiği psikolojik ya da maddi açıdan bir yıpranma süreci bulunmaktadır. Boşanmalar getirdiği yükümlülükler ve ayrılırken yapılan anlaşmalara bağlı olarak anlaşmalı boşanmalar ve çekişmeli boşanmalar olmak üzere iki farklı dava sürecinde toplanmaktadır. Bu sayede de boşanma avukatları her zaman anlaşmalı ve çekişmeli boşanmalarda rol oynayabilmektedir.

Her dava kendi içerisinde önemlidir. Bu koşullarda da her davanın ilgili bir hazırlık süreci bulunmaktadır. Boşanma davalarının açılmadan önce, bir avukat tarafından anlaşmalı ya da çekişmeli fark etmeksizin üçüncü bir gözlemci tarafından dinlenmeye ihtiyacı vardır. Boşanma avukatları da bu rolü üstlenecek olan üçüncü tip gözlemci olarak karşımıza çıkmaktadır. Dava hazırlıkları başlandığı andan itibaren işin hukuki boyutunu nihayete erdirecek olan ve uzlaşmacı bir tavır ile kararlılığın hakim olduğu boşanma avukatına ihtiyaç duyulmaktadır.  Her boşanmanın geçerli bir sebebi olması gerekmektedir. Hukuk sistemimizde de bu sebepler neticesinde ayrılık aşamasında istenilen talepler gerçekleşmektedir. Ev terkine bağlı boşanma davası ile şiddetli geçimsizliğe bağlı boşanma davası birbirinden farklı süreçte işlemektedir. Darp nedeni ile ya da hayati tehlikeye maruz kalma sebebi ile boşanma süreci ise farklı istek ve talepler doğrultusunda şekillenecektir. Bu nedenle her boşanma sürecinde, evlilik hikayesinin ve boşanma nedeninin dinlenilmesi kişilere fayda getirmese de en azından boşanmanın zararını bir miktar azaltmaya yardımcı hale getirecektir. Çünkü boşanmanın fayda ve mutluluk getireceğini söylemek işin psikolojik faktörünü ilgilendirse de ne yazık ki doğru bir söylem olmaz. Boşanmanın kazananı ya da kaybedeni hiçbir zaman olmaz. Her zaman çok zarar göreni ya da az göreni olur. Psikolojik ve manevi anlamda bu şekilde ilerleyen olumsuz bir süreç olsa da her zaman hukuki sürecin farklı şekilde işlediğini bilmek gerekmektedir.

Sebebi bulunmayan ya da boşanmaya geçerli bir sebebi bulunmayan boşanma davaları reddedilmektedir. Evliliğin ilk bir yılı içerisinde açılmış olan anlaşmalı boşanma davaları reddedilmektedir. Bu nedenle de uzman bir avukat tarafından profesyonel anlamda hizmet ve destek alabilmek oldukça önem arz etmektedir.

Boşanma Avukatı ile Dava Hazırlığı Süreci

Her boşanma aşamasının bir hazırlık süreci bulunmaktadır. Burada boşanma davası açacak olan kişi, dava hazırlık süreçlerine başlanması için, boşanma nedenini ve boşanmanın anlaşmalı mı yoksa çekişmeli mi olacağını kararlaştırmalı ve ona göre hareket edilmelidir.

Boşanma nedeninde aldatma olup olmadığına, eşlerden birinin diğer eşin hayatını zora sokacak şekilde kasti ya da taksirli yaralama olup olmadığına bakılması gerekmektedir. Evlilikte psikolojik, sözlü ya da fiziki şiddet olup olmadığına bakılması gerekmektedir. Eşlerden birinin diğerini her zaman küçük düşürücü, aşağılayıcı ve onurunu, haysiyetini kırıcı davranışta bulunup bulunmadığına bakılması gerekmektedir. Eşlerden birinin ortak yaşam alanını terk edip etmediğine, haysiyetsiz bir yaşantı içerisinde olup olmadığına, evliliğin temelden sarsıcı ihanet, güvensizlik vb. durumlar yaşanıp yaşanmadığına bakılmaktadır.

Bu sebeplerin irdelenmesi ve doğruluğunun boşanma avukatı tarafından incelenmesi gerekmektedir. Çünkü hakim bu boşanma gerekçelerine uygun şekilde tanık ve delil istemektedir. Boşanma sürecinde bu durumun değerlendirilmesi ve gerekli tanıklar ile görüşülmesi, gerekli delil ve materyallerin toplanması hususunda bir dava hazırlık süreci öngörülmekte ve uygulanmaktadır.  

Boşanmada Arabuluculuk Yöntemi

Boşanmada arabuluculuk yöntemi belirgin bir şekilde sık duyulan kavramlar arasında yer almaktadır. Özellikle anlaşmalı boşanmada taraflar arasında bir anlaşma olur. Çekişmeli boşanmalarda ise, maddi ve manevi tazminat, nafaka ya da ortak mal paylaşımlarına ilişkin olarak arabuluculuk sistemi uygulanabilmektedir. Ancak boşanma avukatları burada ilgili konuya dahil olamaz. Çünkü arabuluculuk yapmak boşanma avukatlarının mesleki tanımına aykırıdır. Boşanma avukatları,  arabuluculuk yapmak için değil, müvekkillerinin haklarını korumak ve boşanma sırasında onları savunabilmek için çalışmalarını sürdürmektedir. Ortak mal paylaşımında ya da diğer tazminat ve nafaka taleplerinde ancak müvekkilleri isterse arabuluculuk yöntemine başvurabilirler. Müvekkillerinin istek ve talepleri dışında bu şekilde uygulamaları bulunmamaktadır. Boşanma davasının yukarıda sayılan hususlarında çözüme kavuşturulabilmesi boşanma avukatları aracılığı ile arabuluculuk yöntemi ile de mümkün olabilmektedir.

Boşanma Davası Açma İşlemleri

Boşanma davası açma işlemleri için öncelikle bir boşanma avukatı ile görüşülür ve boşanma hazırlık sürecine girilir. İki tarafın da boşanmaya yanaşması durumunda boşanmanın anlaşmalı boşanma veya çekişmeli boşanma durumuna uygun nitelikte farklı dava süreçleri bulunmaktadır. Anlaşmalı boşanmalar çoğu zaman boşanma avukatı olmadan da bitebilmektedir.

Her iki tarafında boşanma konusunda kendilerinin anlaşmaları ve bu şekilde bir protokol hazırlamaları çoğu zaman boşanma avukatları tarafından bir hak arayışı içerisinde kabul edilmemektedir.

Çekişmeli boşanmalarda ise, boşanma avukatı ve müvekkilin kendi arasında konuşması ve anlaşmasına bağlı olarak hak ve talepler konusunda görüşme sağlanması gerekmektedir. Bu konular, ortak mal paylaşımının ne şekilde olacağı, varsa 18 yaşından küçük çocuk üzerinde müvekkilin velayet talebinin olup olmaması, müvekkilin nafaka ya da tazminat talebi olup olmaması gibi durumların konuşulması gerekmektedir. Bu talepler ve isteklerin listelenmesi ile birlikte boşanma süreci başlamış olmaktadır. Mal paylaşımının artık günümüzde yeni kanun hükmünce değerlendirilmesi ön plandadır. Buna uygun olarak ortak mallarda herhangi, bir hak iddia edip etmediği ve talepleri,  boşanmak istenilen eşten maddi ve manevi tazminat talebinin olup olmaması gibi durumların hepsinin tek tek boşanma protokolünde yer alması gerekmektedir.

Boşanma dilekçesi boşanmak isteyen çiftlerin bulundukları ilde yer alan Aile Mahkemesi’ ne dava olarak açılmaktadır. Eğer bulunulan bölgede Aile Mahkemesi yoksa, Asliye Hukuk Mahkemelerine de boşanma davası talepleri olmaktadır. Bununla birlikte boşanmak için gerekli delil, evrak ve tanıkların da sunulması ile birlikte boşanma işlemi için dava açılmış olmaktadır. Boşanmak için gerekli evrakların müvekkil ve boşanma avukatı ile birlikte sunulması ve davanın da başlatılması gerekir.

Boşanma henüz gerçekleşmeden müvekkilin maddi durum yetersizliğine çözüm de boşanma avukatının bu aşamada ne kadar önemli olduğunun göstergesidir. Tedbir nafakası bağlanmasına yönelik çalışma ve bu nafakanın ödenip ödenmediğinin kontrolünün sağlanması da boşanma avukatı tarafından hukuki yaptırımları başlatma neticesinde önem arz etmektedir. Bu sayede iyi bir boşanma avukatı ile, boşanma gibi olumsuz ve zorlu süreç kolay bir şekilde atlatılabilir. Az zarar ve kolay atlatma süreci ile kişilerin maddi zorlukları, psikolojik durumları ve boşanmanın ailenin diğer üyelerine getirdiği zorlukların birlikte göğüslenebilmesi adına sizler de hukuk büromuzdaki en kaliteli boşanma avukatlarından yararlanabilirsiniz. Bizleri her zaman arayabilir ve ilgili işlem süreci ile ilgili aklınıza takılan her sorunun çözümü için destek talebinde bulunabilirsiniz.

İletişim

Leave A Comment

All fields marked with an asterisk (*) are required