Ankara Boşanma Avukatı

Ankara Boşanma Avukatı

Ankara Boşanma Avukatı boşanma davalarında görev almakta olan profesyonel boşama avukatlarını ifade etmektedir. Boşanma davaları anlaşmalı boşanma davaları ve çekişmeli boşanma davaları olarak iki farklı gruba ayrılmaktadır. Bir boşanmanın anlaşmalı boşanma davası olabilmesi veya çekişmeli boşanma davası olabilmesi için farklı kriterleri karşılaması gerekmektedir. Anlaşmalı boşanma davalarında taraflar arasında evlilikten önce imzalanmış bir evlilik sözleşmesi olup olmaması, evliliğin en az 1 yıl sürmüş olması, boşanmanın her iki taraf tarafından da kabul edilmesi, boşanmanın gerekçelerinin hakim karşısında sözlü olarak ifade edilmesi gibi unsurlar önem taşımaktadır. Bir davanın anlaşmalı boşanma davası olabilmesi için bu hususların sağlanması gerekmektedir. Çekişmeli boşanma davalarında ise durum farklı olarak nitelendirilmektedir. Çekişmeli boşanma davalarında taraflardan birinin boşanmayı kabul etmemesi karşılaşılan bir durumdur. Çekişmeli boşanma davaları, taraflardan birinin haberi olmadan açılabilmektedir. Boşanma davalarınız hakkında detaylı bilgi almak ve size en uygun hukuki hizmetlerin sağlanması için Mas Hukuk Bürosu ile irtibat sağlayabilirsiniz. Ankara Boşanma Avukatı, Ankara’da ikamet eden vatandaşlarımızın boşanma davalarına bakar. Bilindiği üzere boşanma, evlilik birliktelikleri sona eren çiftlerin müdahil olduğu hukuki bir süreçtir. Genel boşanma davaları; anlaşmalı boşanma davası ve evlilik birliğinin temelinden sarsılması (şiddetli geçimsizlik) nedeniyle boşanma davası olmak üzere iki dala ayrılır. Anlaşmalı boşanma davaları haricindeki tüm boşanma davaları çekişmeli boşanma davaları olarak tanımlanır.

Ankara Boşanma Avukatı

Anlaşmalı boşanma davası; evliliklerinin tam bir yılını dolduran eşler, eğer aralarında evlilik birliğini sürdürmek istememeleri halinde karı ve kocanın aralarında anlaşarak evliliklerini sonlandırmak için birlikte açtıkları davadır. Anlaşmalı boşanma davasında davayı kimin açtığının bir hükmü yoktur. Çekişmeli boşanma davası boşanma davalarının en sık görülen boşanma davası türüdür. Boşanma davası eşlerinin huzurlu bir hayat sürme amacıyla yaptıkları birlikteliklerini yürütemediklerinden birlikteliklerini sonlandırma amacıyla eşlerden birinin başvurusu üzerine mahkemelerin evliliklerini sonlandırmasıdır. Özel boşanma davaları ise; Zina nedeniyle boşanma davası Hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış nedeniyle boşanma davası Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme nedeniyle boşanma davası Terk nedeniyle boşanma davası Akıl hastalığı sebepleriyle boşanma davası Ankara Boşanma Avukatı avukatı boşanma davasına, velayet davasına, iştirak nafakası ile yoksulluk nafakası davasına, yardım nafakası davasına bakar. Ayrıca boşanma sebebiyle hakkı ihlal olan eş için maddi tazminat ve manevi tazminat davasına bakar. Boşanma davalarına bakan avukatlar, omuzlarındaki bu sorumluluğun bilincinde olarak “önce adalet ve insan” prensibiyle ve görev bilinciyle hukuki süreçleri takip ederler. Evlilik, bir kadın ile bir erkeğin daha evvel kanunda belirlenmiş olan şekil şartlarına uyulmak suretiyle ve bir birlik kurmak amacı ile oluşmuş bulunan iradelerini açıklamaları sonucunda meydana gelen birliği ifade eder. Kanunda belirlenmiş şekil şartlarına uygun olarak iradelerini beyan etmiş bulunan çiftler, evlilik birliğini herhangi bir nedene dayanarak sonlandırmak isteyebilirler. Evliliğin tarafların iradesi ile sonlandırılmasında boşanma davası söz konusu olmaktadır. 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu bağlamında boşanma sebepleri ve boşanma davasının koşulları ve sonuçları açık bir şekilde belirtilmiştir. "<yoastmark

Ankara Boşanma Avukatı ve İlgilendiği Davalar

Anlaşmalı boşanma davası Çekişmeli boşanma davası Evlilik sözleşmesi Mal rejimi davası Babalık davası ve soy bağı davası Anlaşmalı boşanma protokolü hazırlanması Yoksulluk ve iştirak nafakası Maddi ve manevi tazminatlar Evliliğin iptali davası Yabancı mahkeme kararları Tedbir kararları İddet (Bekleme) süresinin kaldırılması

Boşanma Avukatları & Ankara En İyi Boşanma Avukatı

Ankara Boşanma Avukatı Ankara bölgesinde boşanma davalarında görev almakta olan aile hukuku konularında uzman avukatları ifade etmektedir. Boşanma davaları, Medeni Kanun hükümlerine uygun şekilde gerçekleştirilmektedir. Boşanma davalarında görev alan avukatlar, davanın detaylarına hakim oldukları takdirde davalar daha kısa süreçlerde sonuçlanmakta ve sağlıklı ilerlemektedir. Bu yüzden boşanma davalarında avukatlar ile kurulacak iletişimin sağlığı son derece büyük önem taşımaktadır. Boşanma davaları genel ve özel sebeplerden dolayı gerçekleştirilebilmektedir. Genel boşanma sebepleri içerisinde anlaşmazlık, uyuşmazlık ve geçimsizlik durumları, şiddet, hakaret, kötü ve aşağılayıcı söz ve davranışlarda bulunulması, evlilikte güveni sarsacak davranışlar gerçekleştirilmesi, evliliğin gerektirdiği sorumlulukların yerine getirilmemesi vb. Unsurlar yer almaktadır. Özel boşanma sebepleri içerisinde cana kast, zina, suç işleme, haysiyetsiz yaşam sürme, terk etme, onur kırıcı davranış, taraflardan birinin akıl sağlığını yitirmesi vb. Sayılabilmektedir. Ankara`daki boşanma avukatları hakkında ayrıntılı bilgi almak için Mas Hukuk Bürosu ile irtibat sağlayabilirsiniz.

Avukat Yorumları

Ankara Boşanma Avukatı Yorumları, boşanma davalarında görevli avukatlar için yapılmış olan olumlu ifadeleri tanımlamaktadır. Boşanma avukatları, boşanma davalarında tarafların davalardan beklentilerini saptayarak bu yönde gereken hukuki adımların atılmasını sağlamaktadırlar. Boşanma davalarında tecrübeye sahip boşanma avukatları, dava gerekliliklerini analiz ederek davanızı planlayabilirler. Bu sayede boşanma süreciniz ile ilgili kararları almanız kolaylaşabilir ve davaların stresli süreçleri azaltılabilir. Boşanma davalarınızda alanında uzman boşanma avukatlarından hukuki destek ve detaylı bilgi almak için Mas Hukuk Bürosu ile irtibat sağlayabilirsiniz. Boşanma Avukatı Tavsiye, boşanma davalarında görev alan avukatlar için paylaşılan olumlu izlenimleri tanımlamaktadır. Her boşanma davası birbirinden farklı detaylar içerdiğinden bu davalarda bir genellemeye gidilmesi yanlış bir algıdır. Boşanma davalarınızda alanında uzman bir boşanma avukatından destek almak için Mas Hukuk Bürosu ile irtibat sağlayabilirsiniz. Boşanma Avukatı Ücreti, boşanma davalarında görev yapan avukatlar için belirlenen ücretleri ifade etmektedir. Bu ücretler, davaların özelliklerine bağlı olarak değişmektedir. Boşanma avukatı ücretleri hakkında detaylı bilgilere ulaşabilmek için Mas Hukuk Bürosu ile iletişime geçebilirsiniz.

MAŞ Hukuk & Danışmanlık

MAŞ Hukuk & Danışmanlık; Ankara Barosu’na kayıtlı Avukat Melike ŞENTÜRK tarafından kurulmuştur.
İnsanlık var olduğundan beri verilen mücadelenin adı olan “hukuk” belli kavram ve kıstaslardan arınmış objektif bir gerçekliktir. Bu gerçekliğe katkı yapmak ve bunun üzerine değer yargılarını ekleyerek insanların “Adalet ve Hukuk” isteklerine cevap vermek için Ankara’da kurulmuştur.
Hukuk büromuz, insan temel hak ve hürriyetlerine dayalı, hukukun üstünlüğünü esas alan, şahıslara ve kurumlara ait hukuki sorunları çözmek ve danışmanlık hizmetleri sunmak amacıyla; ceza, aile, bankacılık, borçlar, kira, miras, sigorta, şirketler, tazminat, iş, icra, tüketici, borçlar, ticaret, uluslararası ticaret, garimenkul ve vatandaşlık hukuku alanlarında yurt içi ve yurt dışında hizmet vermektedir.
“Adalet kutup yıldızı gibi yerinde durur ve geri kalan her şey onun etrafında döner.” Konfüçyus
Hukuk büromuz, kurulduğu günden bu yana deneyimli ve aynı zamanda dinamik yapısıyla farklı sektörlerden gelen gerçek ve tüzel kişi müvekkillerine, müvekkillerinin ticari hedeflerini ve gelişme taleplerini de göz önüne alarak iyi hizmeti vermek gayesiyle her geçen yıl içinde dinamik avukat kadrosunu ve müvekkillerini artırarak sağlam temellerle çalışmalarına devam etmektedir.
Araştırmacı ekibimiz için gizlilik prensipleri ve mesleki ahlak her zaman büromuzun önceliğidir.  Çalışmalarımız dava ve icra takibinin yanı sıra danışmanlık olmak üzere üç bölümde sürdürülmektedir. Çalışanlarımızda prensibimiz, son bilgi teknolojilerini kullanarak doğru, kaliteli, eşit, ilkeli ve süratli bilgiye dayalı eylem ve çözümler üretmektedir.
Detaylı güncel raporlama ve düzenli olarak müvekkil bilgilendirilmesi ile hukuk bürosu müvekkil koordinasyonu en verimli şekilde hayata geçirilmektedir.

Leave A Comment

All fields marked with an asterisk (*) are required