Ankara En İyi Boşanma Avukatı

Ankara En İyi Boşanma Avukatı; evliliklerin çeşitli durumlar nedeniyle sarsılmasından dolayı başvurulan avukatlar içerisinde yer alır. Evlilikteki problemlere dayanarak aile avukatı yolu ile boşanma davası açılabilmektedir. Bu dosyalar için görevli mahkemeler; aile mahkemeleridir. Bu mahkemelerde vekil bulundurma zorunluluğu bulunmamaktadır. En iyi boşanma avukatı boşanma davalarının en kısa sürede çözümlenmesini ve müvekkillerinin kazançlı çıkmasını sağlamaktadır.

Türk Medeni Kanununa göre nafaka, tazminat, mal paylaşılması ve velayet gibi hususlar da boşanma konusunun içinde yer alır. Hazırlanacak dilekçeler ile bu konular bir noktaya kadar ilerletilebilir. Ancak bu noktadan sonraki dosya süreci Ankara en iyi boşanma avukatı ile sürdürülmelidir.

Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Boşanma nedenleri belirlendikten sonra dava dilekçesi hazırlanır. Tarafların birbirinden boşanma dışında farklı talepleri de olabilmektedir. Boşanma davası açmayı düşünen bireye bazı sorular sorularak taleplerin netleştirilmesi sağlanır. Sorulan sorular şu şekilde sıralanabilir:

  • Müvekkilin velayet hakkı gibi bir talebi bulunuyor mu?
  • Nafaka isteği var mı?
  • Mal paylaşımı yapılması hakkında herhangi bir talebi mevcut mu?
  • Maddi ya da manevi tazminat talebinde bulunuyor mu?

Müvekkilin yanıtlarına göre süreç oluşturulur ve dava dilekçesi oluşturulur. Boşanma avukatı; dilekçe hazırlandıktan sonra dava dosyasını hazırlamaya koyulur. Bu dava dosyası için yeterli sayıda dilekçe örneği ve delil bulundurulmalıdır. Delil olarak tanık beyanı varsa tanıkların ad-soyadı bilgileri ve adresleri Ankara boşanma avukatı tarafından hazırlanmış dosyanın içinde yer alır. Dava dosyası hazırlandıktan sonra ise vezneye gerekli ödemeler yapılarak ilgili dosya teslim edilir. Böylece boşanma davası açılmış olur.

Anlaşmalı Boşanma Davalarında Avukatın Rolü

Anlaşmalı boşanma davalarında evlilik genel olarak boşanma protokolü ile sona erdirilir. Boşanma protokolü; her iki tarafın da boşanma durumu gerçekleştiği zaman elde edecekleri menfaatler ve yükümlülükleri içerir. Bu yüzden belirtilen protokolün anlaşmalı boşanma avukatı tarafından hazırlanmasında fayda vardır.

Eşler; hazırlanacak olan boşanma protokolü ile çeşitli konularda anlaşma sağlayabilirler. Bu konular şöyle açıklanabilir:

  • Velayet
  • Nafaka
  • Mal Paylaşımı
  • Maddi ve Manevi Tazminat konusu
  • Ev eşyalarının paylaşımı

Bu konularla ilgilenen anlaşmalı boşanma davalarında Ankara boşanma avukatı da hizmet vermektedir. Eşlerden birinin yerleşim yeri Ankara -Batıkent ise Batıkent boşanma avukatı bu konu hakkında yardımcı olabilmektedir.

Ankara En İyi Boşanma Avukatı Ücretleri

Boşanma avukatı ücretleri illere ve yıllara göre farklılık göstermektedir. Ankara boşanma avukatı ücretleri 2020 yılı için bu davaların zorluğuna ve uzunluğuna bağlı olarak değişebilmektedir. Avukatlık ücretlerinin belirlenmesinde 2020 yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi baz alınır. Ancak mahkeme masrafları; bu ücretlere dahil edilmez ve mahkeme ücretleri müvekkil tarafından gerçekleştirilir.

Yukarıda belirtilen tarifede alt sınırlar belirlenmiş olup üst sınır ise avukata göre değişmektedir. Tecrübeli boşanma avukatı ücreti; diğer avukat ücretlerinden daha farklıdır. Ancak ücret hakkındaki bilgiler Ankara boşanma avukatı ile görüşülerek öğrenilebilir.

İletişim

Leave A Comment

All fields marked with an asterisk (*) are required