Ankara idari dava avukatı

Ankara İdari Dava Avukatı

Ankara idari dava avukatı, Ankara bölgesinde idari davalar içerisinde sayılabilecek davalarla ilgili hukuki süreçlerde görev yapan profesyonel, lisanslı avukatları kapsamaktadır.

İdari incelemeler kapsamında sayılabilecek bir tür olarak idari davalar, yasa dışı bir kurum tarafından ya da kamunun sahip olduğu gücün farklı yollarda kullanılması sonucu ortaya çıkan insan haklarının ihlallerini ve bu hususta işlenen suçları kapsamaktadır.

Bir idari davanın konusu, kamu yetkisinin yasalara aykırı bir şekilde kullanılması, idari bir kurumun yetkilerinin reddedilmesi, yargıya taşınması gibi hususlar olabilir. İdari davalarla ilgilenen kurumlar İdare Mahkemeleri, Vergi Mahkemeleri ve Danıştay`dır.

İdari davalar pek çok hususta açılabilmekle birlikte en çok idari dava açılan konular: meslekten ihraç konuları, memur davaları, kamu kurumlarına ilişkin yapılan mülakatlarla ilgili davalar, disiplin davaları, tazminat davaları, askeri okullar ve polis okulları ile ilgili davalar, görevden alma davaları, güvenlik soruşturma davaları, arşiv soruşturma davaları, terör ile alakalı idari davalar, atama davaları, atanmama davaları, sağlık çalışanlarının memurluk durumlarını kapsayan davalar, idari anlaşmalarda yaşanan sorunlardan doğan davalar, malpraktis davaları olarak sıralanabilmektedir.

İdare hukuku, kamu kuruluşlarında yaşanan yanlışlıklar, usulsüzlükler gibi alanlarla ilgilendiğinden geniş bir kapsama alanına sahiptir. Bu nedenle idari hukuk davalarında anayasanın gereklilikleri ve tüm detayları incelenerek alınması gereken kararlar gerçekleştirilir.

Yargı, ülkede yaşanan her türlü soruna denetleyici mahkeme olduğundan kamu kurum ve kuruluşlarında, vatandaşlar ile şirketler arasında yaşanan sorunlarda ve bu gibi durumlarda hak kayıplarını önleyerek vatandaşları güvence altına almaktadır. İdari davalar geniş kapsama alanları, anayasanın pek çok detayının bilinmesini gerektirmeleri gibi nedenlerden ötürü bir idari dava avukatıyla çalışılmasını gerekli ve zorunlu kılmaktadır.

Dışarıdan bakan birisinin idari dava olarak gördüğü bir dava aslında idari dava konusu olamayabilir. Bu nedenle bir Ankara idari dava avukatı nın böylesine ciddi konularda vatandaşlara destek olması zaman kayıplarını, emek kayıplarını ve hak kayıplarını önler.

İdari davalar, diğer dava türleri ile kıyaslandığında en çok zorlanılan ve en çok sorun çıkan dava türlerinin başında gelmektedir. Bu durumun nedenleri arasında bireylerin başlarından geçen olayları yanlış bir şekilde yorumlayarak idari dava çerçevesinde görüp buna göre hareket etmeleri, idari davaların birçok yasaya hakimiyet gerektirmesi, idare hukuku konularının uzmanlaşılması vakit alan konular olması yer almaktadır. Bu nedenle idare hukuku konusunda tecrübeli ve hukuki bilgi yeterliliği olan Maş Hukuk Bürosu`nun uzman kadrosuyla çalışmak maddi ve manevi hak kayıplarınızı önlemenizi sağlar. Bir idari dava avukatı ile görüşmek ve hukuki destek almak için Maş Hukuk Bürosu ile iletişime geçebilirsiniz.

İdari hukuk davalarında bir idari hukuk avukatı ile çalışmak zorunlu değildir. Ancak idari hukuk davaları kapsama alanı geniş davalardır. Bu davalar zaman zaman vatandaşlar tarafından yanlış algılanabilmekte ve bu durum dava süreçlerinin sarkmasına, yeniden başlamasına ya da yanlış anlaşılmasına sebep olabilmektedir. Bu yüzden şikayetçi olunan konu, durum ile ilgili net bir karar verilmeden önce iyi bir hukuki saptama yapılmalı ve davanın hangi hukuki kapsam alanına girdiği tespit edildikten sonra gerekli çalışmalar yapılmaya başlanmalıdır.

İdari dava avukatları, sizin davanıza en uygun dava yönetim sürecini gerçekleştirirken size herhangi bir kayba uğramamanız için gerekli yol haritasını da çizerler. İdari dava konuları gibi ciddi ve karmaşık konularda bir hukuki temsilinizin bulunması sizi avantajlı konuma geçirecektir. Bir idari dava avukatı ile görüşmek ve hukuki destek almak için Maş Hukuk Bürosu`nun uzman kadrosu ile iletişime geçebilirsiniz.

Leave A Comment

All fields marked with an asterisk (*) are required