Ankara Kira Davası Avukatı

Ankara Kira Davası Avukatı

Ankara kira davası avukatı kira davalarının en iyi şekilde çözümlenmesini sağar. Ayrıca ev sahibi ve kiracılar arasında oluşan ihtilafların çözümlenmesi de yine kira davası avukatlarının sorumlulukları altındadır. Bu bağlamda profesyonel ve kurumsal bir çözüm için bu süreçte kira davası avukatlarından destek almak oldukça önemlidir.

Ankara Kira Davası Avukatı Ne Yapar?

Ev sahibi ve kiracılar arasındaki ihtilafların çözümünde hukuki yollardan faydalanılması için avukat desteğine gerek duyulur. Kiraya veren kişi ile kiracılar arasındaki ilişkilere yönelik tüm hukuki konular bu avukatların uzmanlık alanına girer. Türkiye’de en fazla davanın görüldüğü hukuk dallarının başında kira hukuku gelir. Zira ülkemizde kiralık mülk oldukça fazladır.

Kiralama için yeterli bilgiye sahip olmak lâzımdır. Yoksa geç verilmiş veya yanlış alınmış bir karar tarafları ciddi zararlara uğratabilir. Söz konusu zararların oluşmaması için kira hukuku hususunda uzmanlaşan bir ekipten yardım almak şarttır. Özetle kira hukuku, kira ilişkilerini ilgilendiren bütün uyuşmazlıkları kapsar. Bu hukuki terimin muhtevasına; apartmanlar, dükkânlar, iş yerleri, araziler, konutlar dâhildir. İş yeri kira sözleşmesinin feshi ve benzeri konular da yine Ankara kira davası avukatı çalışma alanına girer. Mal sahibinin hapis hakkı kira hukuku kapsamında değerlendirilen konulardan bir diğeridir.

Kira Hukuku Nedir?

Bir malın kiracısıyla sahibi arasında gerçekleştirilen sözleşmenin doğurduğu tüm sorumluluklar kira hukuku olarak tanımlanır. Malın sahibi malı kiraya veren kişidir. Kiracıysa, o malı bir bedel mukabilinde kullanan kimsedir. Kullanım süreci boyunca düzenli aralıklarla malın bedelini ödemek durumundadır. Kullanıma ilişkin tüm detaylar kira sözleşmesinde sarih olarak belirtilir.

Tarafların her ikisi de bu sözleşmeye imza atar. Kira ödemeleri için altın, hisse ve döviz kullanılması mümkündür. Sözleşmede ne tür bir karara varılmış ise o kararın açık, net bir şekilde yazılması lâzımdır. Eğer kiracı belirlenen şekilde ödeme yapmaz ise mal sahibinin o kiracıyı dava etme hakkı doğacaktır. Bu, kiracının tahliye edilmesi davası olarak adlandırılır. Kiracının bu durumu kabul etmemesi hâlinde tahliye davası açılır.

Ankara kira davası avukatı bu tür davaları profesyonel bir şekilde yönetir. Tüm hukuki kurallara hâkim olan avukatlar işlerinizin en kısa zamanda, en uygun şekilde sonuçlanmasını sağlar. Kira hukuku kendi içerisinde çeşitli alt dallara ayrılır. Bu nedenle işin uzmanıyla çalışmak büyük öneme sahiptir.

Ankara Kira Davası Avukatı

Kira Tahliye Davası

Kiracılar belirlenen kira bedelini ödemedikleri takdirde haklarında tahliye davası başlatılır. Kiracılar kullandıkları malın bedelini ödemekle mükelleftirler. Bu yükümlülüklerini yerine getirmezlerse kiraya verenler icra talebinde bulunabilirler veya tahliye edilmesini talep edebilirler. Bunun için kişinin alacağını talep etmesi gereklidir. İcra talebine itiraz edilebilir. Ancak bu itiraz süresi 7 gün ile sınırlı tutulmuştur. 30 gün içinde de malın bedelinin ödenmesi gerekir.

Eğer gereken ödemeler bu süre zarfında yapılmazsa kiraya veren kişi bu durumda icra hukuk mahkemesine başvurur ve tahliye için dava başlatır. Bunun sonucunda ise icra memurları kiracı kişinin sahip olduğu mallar için tahliye işlemi başlatır.

Kira Sözleşmesinin Fesh Edilmesi

Kira sözleşmesine uyulmadığı takdirde sözleşmenin feshi söz konusu olur. Bu haklar, kira sözleşmesi gerçekleştirilmişse gündeme gelecektir. Taraflar sözleşme hükümlerine riayet etmediğinde sözleşme feshedilir ve kiracının tahliyesi istenir. Malın kullanımında birden fazla kişi ortak ise her kiracı yalnızca kendi payından mesul olur.

Ankara kira davası avukatı arayışına yanıt veren Mas Hukuk, bu konudaki tüm sorularınızı yanıtlamaya hazırdır. Zaman, para ve hak kaybına uğramak istemiyorsanız bizi tercih ederek yasaların size tanıdığı imkânlardan en iyi şekilde yararlanabilirsiniz.

Leave A Comment

All fields marked with an asterisk (*) are required