Ankara Kiracı Tahliye Avukatları

Ankara Kiracı Tahliye Avukatları

Ankara kiracı tahliye avukatları, Kira Hukuku kapsamında sıkça görülen davalara bakmaktadır. Kira alacağı davası, tazminat davası, kira tespiti davası, ürün kirasına ilişkin davalar; kira avukatının görev ve sorumluluklarına dahil olan davalardan bazılarıdır. Kira hukuku alanında belirli bir süre çalışan ve bu alanda deneyim kazanan kira avukatları, kira hukukundan kaynaklanan anlaşmazlıkları da çözüme kavuşturur. Süreç içinde yaşanan olumsuzluklar, insanların hak kaybına uğramasına neden olabilir. Bu nedenle avukatlık hizmeti alınması bir hayli önemlidir.

Kiracı Tahliyesi için Nereye Başvurulmalı?

Ankara kiracı tahliye avukatları, kiracı tahliyesi için kişilere uzman desteği sunmaktadır. Mülk sahipleri, çeşitli nedenlerden dolayı kiracıların tahliyesini isteyebilir. Bu süreçte uzman desteği almak, sürecin en iyi şekilde sonlanmasını olanaklı hale getirecektir. Kira avukatları, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunun 299-378. maddeleri arasında yer alan hükümlere göre çalışmalarda bulunur.

Kira hukuku alanında çeşitli davalar mevcuttur. Bu davalardan bazılarını şu şekilde sıralamak olanaklıdır:

  • Kira tespit davası
  • Kira alacağı davası
  • Tazminat davası
  • Kiralanın ayıplı olmasından kaynaklanan davalar
  • Kira sözleşmesinin sona erme sürecine ilişkin davalar

Kira avukatlarının ilgilendikleri davalardan bir diğeri de kiracı tahliyesidir. Kiracı tahliyesi, çeşitli nedenlerden ötürü kiracının taşınamazdan çıkarılması olarak tanımlanabilir. Kiracı tahliyesi davalarına bakmakta olan kiracı tahliye avukatları, kiracının hukuki yollarla taşınmazdan çıkarılması için müvekkiline uzman desteği sunmaktadır.

Kiracı tahliyesi için nereye başvurmalı sorusu kapsamında, taşınmazın bulunduğu yerdeki sulh hukuk mahkemelerine başvurmak gerekir. Ankara kiracı tahliye avukatları bu tür davalara bakarak davanın en iyi şekilde çözümlenmesini sağlar.

Ankara Kiracı Tahliye Avukatları

Tahliye Davası Ücreti Ne Kadar?

Kiracı tahliye avukatları ücretleri, çeşitli parametrelere göre değişiklik gösterebilir. Bu tür davalarla ilgili ücretler, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde yer alan kriterlere göre belirlenmektedir. Ankara kiracı tahliye avukatları kapsamında, kiracı çıkarmanın çeşitli nedenleri bulunur. Bu nedenlerden bazıları şu şekildedir:

  • Kiralayan kişinin ve bakmakla yükümlü yakınlarının gereksinimleri nedeniyle kiracı çıkarmak
  • Kiracıdan alınan tahliye taahhüdü ile kiracı çıkarmak
  • Kiracının özenli davranma yükümlülüğüne aykırı davranması
  • Kiracı ya da eşinin yakınlarda başka bir evlerinin olması
  • Kiralanan taşınmazda tadilat yapılması için kiracının çıkarılacak olması

Bu ve bunun gibi nedenlerin her biri, kiracı tahliye davalarının açılma nedenleridir. Kira hukuku alanında alınacak avukatlık hizmetleri, sürecin yasalara uygun bir şekilde sonlanmasını olanaklı hale getirmektedir. Kira sözleşmesinin kurulması, sürecin ilerlemesi ve sonlanması için her aşamada profesyonel bir çalışma oldukça önemlidir.

Ankara Kiracı Tahliye Avukatı

Kira hukuku alanındaki davaların her birine, kiracı avukatları bakar. Ankara kiracı tahliye avukatları ise kiracının tahliye edilmesi için açılan davalara bakmaktadır. Kiracı çıkarma ya da kiracının tahliye edilmesi, hukuka uygun bir şekilde yapılmak durumundadır. Aksi halde süreç içinde yasalarla aykırı çeşitli hususlar ortaya çıkabilir.

Kiracıyı çıkarmanın pek çok yöntemi bulunduğundan, her bir yöntemin kendine göre çeşitli prosedürleri bulunmaktadır. Bu nedenle kiracı çıkarma nedenleri ve yöntemler hakkında detaylı bilgi edinmek oldukça önemlidir. Genellikle kiracının taahhüt ettiği kirayı ödememesi, kiracı çıkarmada sıklıkla ön plana çıkan bir nedendir. Bunun yanı sıra farklı nedenlerden ötürü de kiracı çıkarma davaları açılabilir.

Sektördeki deneyim ve bilgi birikimi ile MAS Hukuk, kiracı tahliye davalarında uzman destek sunmaktadır. İstanbul Şişli’de çalışmalarını sürdüren MAS Hukuk, kiracı tahliye davalarının yanı sıra farklı davalara da bakmaktadır. Uzman desteğine ihtiyaç duyduğunuzda MAS Hukuk profesyonelliğinden yararlanabilirsiniz. İstediğiniz hizmet ile ilgili iletişime geçebilir, yenilikçi ve kurumsal destek alarak yaşadığınız sorunların efektif bir şekilde çözümlenmesini sağlayabilirsiniz.

Leave A Comment

All fields marked with an asterisk (*) are required