Birikmiş Nafaka Borcuna İtiraz

Birikmiş Nafaka Borcuna İtiraz

Birikmiş nafaka borcuna itiraz, mahkeme tarafından eşlerin evliliklerinin bitirilmesi gerçekleştirildikten sonra maddi zorluk yaşaması olası olan kişiye aylık ödenmesi gereken paraya itiraz edilmesi durumunu ifade etmektedir. Nafaka borcuna itiraz, nafaka ödeyecek veya nafakayı alacak kişi tarafından yapılabilmektedir. Nafaka, kişinin geçim giderlerini karşılayamayacak durumda olması sonucu ödenmesi belirlenmiş bir borçtur.

Nafaka alacak kişi, nafakanın uzun bir süre zarfı boyunca ödenmemesi, borcun katlanarak artması gibi nedenlerden dolayı nafaka borcuna itiraz edebilir. Nafakayı ödeyecek kişi ise nafaka miktarının belirlenen miktardan daha fazla olması ve giderek artması gibi nedenlerden dolayı birikmiş nafaka borcuna itiraz edebilir.

Nafaka borçlarına yapılacak itirazlar sonucunda nafaka borçları kaldırılabilmekte veya azaltılabilmektedir. Birikmiş nafaka borcu neticesinde nafaka borçlusunun ceza almasının önlenmesi amacıyla nafaka borçlarının taksitlendirilebilme imkanı bulunmaktadır.

Nafaka borçları ile ilgili işlemler İcra Mahkemeleri tarafından yürütülmektedir. Nafakalara dair sorunlarda davaların açılabilmesi için nafakanın alınıp alınmadığının resmi kayıtlarla ispatlanabilir olması gerekmektedir. Birikmiş afaka borçlarına itirazlar ve nafakalara ilişkin yaşanan sorunlar hakkında detaylı bilgi ve hukuki destek almak için Mas Hukuk Bürosu ile irtibat sağlayabilirsiniz.

Leave A Comment

All fields marked with an asterisk (*) are required