Alacak – Borç Yönetimi

Borç Yönetimi Nedir?

Borç yönetimi tabiri finansal anlamda, belirlenen bir üçüncü tarafın yardımı vasıtasıyla borçlunun borcunu geri ödemesi olarak ifade edilebilmektedir. Borç yönetimi en kısa ve basit bir anlatım ile kazandığından daha az harcamak şeklinde de ifade edilmesi mümkündür. Kredi danışma hususunda uzman olan pek çok firma tarafından ağır borç yükümlülüğü ile karşı karşıya olan ve kredisi zarar gören kişilere, mali durumlarını kontrol altına alabilmeleri adına borç yönetim planları sunulmaktadır. Borç yönetim planları; üçüncü bir tarafça hazırlanmış olan borçluya has yapısal geri ödeme planlarıdır. Üçüncü tarafın, ödenemeyen borçlar neticesinde mahkeme tarafından atanması mümkün olduğu gibi borçlunun kendi iradesiyle danışmanlık hizmeti alması da imkânlar dâhilindedir.

            Bir borç yönetimine ilişkin plan, pek çok adımdan meydana gelmektedir. Bu süreçte üçüncü taraf, borç yönetim planına dair adımlar atabilmesi adına zorunlu veyahut gönüllü olarak borçluya danışmanlık etmektedir. Borç yönetim planına ilişkin ilk adım bir alacaklı listesi oluşturulması ve kimin ne kadar alacağı olduğunun tespit edilmesi işlemidir. Bazı alacaklılar ve konut kredisi gibi teminatlı borçlar alacaklılar listesine dahil edilmemektedir. Alacaklı listesinin meydana getirilmesinin ardından borçlunun toplam geliri ve harcamaları belirlenmektedir. Bunun ardından borçlunun borçlarını ödemek üzere ayırabileceği maksimum para miktarı belirlenmekte ve buna ilişkin boş yönetim planı oluşturulmaktadır. Esas itibariyle borç yönetimi planları oluşturulurken, borçlunun borç miktarının ödenebilir seviyeye getirilmesi ve geri ödenmesi sırasında uygulanan faiz oranlarının kaldırılması veyahut en aza indirilmesine gayret gösterilmektedir.

Alacak Yönetimi Nedir?

Alacak yönetimi, özellikle vadeli satışlardan meydana gelen alacakların etkin, zamanında ve planlı olarak tahsil edilebilmesi adına alınan aksiyonlar bütünüdür. Alacak yönetimi için vadeli satışların olduğu her sektörde zaman ve iş gücü gibi kaynakların kullanılması gerekmektedir. Alacak yönetimi, mahkeme süreci öncesindeki alacakların tahsilatı aşamalarını ifade etmektedir. Bu anlamda, alacak yönetimi, Türkiye’de yeni ve ayrı bir uzmanlık alanı olarak kabul görmeye başlamıştır. Günümüzde alacak yönetiminin hukuk büroları tarafından temsil edilen bankaların alacakları bakımından da icra takibi aşamasın geçilmeden önce idari takip adı altında yürütülen aşama ile bütünleştiği görülmektedir.

İletişim

Leave A Comment

All fields marked with an asterisk (*) are required