Miras Avukatı Ankara

Miras avukatı Ankara gibi şehirlerde miras davası olan bireylere, miras hukuku çerçevesinde destek vermektedir. 4721 medeni kanununun içerisinde yer alan miras hukuku miras alma ve reddi miras gibi çok sayıda hukuksal problemin çözülmesini sağlamaktadır. Miras avukatı ise bu işlemlerin miras hukuku kapsamında yürütülmesini sağlamaktadır. Miras hakları, miras davaları ve miras [...]

Read More

Aile Konutu İpotek Kaldırılması

Aile konutu ipotek kaldırılması yapılan aile konutu düzenlemesiyle artık mümkün kılınmaktadır. Aile konutu kavramı, yasa metni olarak ve Yargıtay içtihatları doğrultusunda geniş bir şekilde yorumlanır. Aynı zamanda aile hayatı ile birlikte devam ettirilir. Aile konutu kavramı, Türk Medeni Kanunu’nun 194. Maddesi 1. Fırkası gereğince, eşlerden birinin diğer eş rızası olmadıkça [...]

Read More

Anlaşmalı Boşanma Davası Avukatı Ankara

Anlaşmalı Boşanma Davası Avukatı Ankara; Evliliğin birliğinin sonlandırılması için hukuksal yola başvurulduğunda farklı şehirlerde ve Ankara boşanma avukatı ihtiyaç doğar. Çünkü boşanma, ancak hukuksal yolla ve mahkeme kararıyla gerçekleşebilir. Bu nedenle bu konuda da hukuksal desteğe ihtiyaç duyan pek çok birey/kadın bulunur. Boşanma davaları, Medeni kanunu hükümlerine göre belirlenmiştir. Boşanmanın [...]

Read More

Ankara Avukat

Ankara avukat hizmeti, bireylerin ve çeşitli firmaların günümüzde sık sık ihtiyacını duyduğu hizmetler arasında yer almaktadır. Ankara ili, Türkiye’de bürokratik işlemlerin en çok gerçekleştirildiği şehirdir. Bu da Ankara ilinde gerçekleştirilen pek çok işlemin doğruluğu ve işlem için tarafların haklarının anlaşılır bir şekilde belirtilmesi açısından oldukça önemli bir konudur. Günümüzde imzalanan [...]

Read More