Kıdem Tazminatı Avukatı Ankara

Eğitim Ücretinin İadesi

Eğitim ücretinin iadesi belirli durumlar karşılığında veliler tarafından dilekçe yolu ile yapılır. MEB tarafından düzenlenen bu karar ile eğitim ücretinin iadesi tek bir dilekçeyle mümkündür. İlk etapta veli ile özel eğitim kurumları arasında bir sözleşme imzalanır. Bu sözleşme kapsamında istenen sonuca ulaşılmazsa ücret talebi söz konusu olur.

MEB özel okul ücret iadesi için velinin elinde bir dayanağın olması şarttır. Buna örnek olarak eğer sözleşmede yer alan etütler gerçekleşmiyorsa ya da öğretmenler istenen nitelikte değilse bu durumda ücret iadesine başvurulur. Bu durum sadece pandemiden de kaynaklı olabilir. Pandemi nedeniyle özel okul ücret iadesi istenerek çocuğun eğitimine belli bir süre ara verilebilir.

Eğitim Ücreti İade Dilekçesi

Eğitim ücretinin iadesi için dilekçe gereklidir. Dilekçe örneklerine web üzerinden ulaşılabilir. Dilekçe hazırlanırken velinin ad ve soyadıyla öğrencinin ad ve soy adına yer verilir. Ücret iadesinin nedeni de açıklanır. Dilekçenin en altına ise velinin imzası atılır.

Özel okul ücret iadesi dilekçe örneği oldukça basit ayrıntılardan meydana gelir. Ancak dilekçede iade nedeni açıklanırken bunun tutarlı olması gerekir. Yani belli bir dayanağa bağlanması gerekir. Böylece iade işlemi sorunsuz bir şekilde gerçekleşir. İade işlemi veli ilk etapta ne kadar ödediyse aynı olacak şekilde ona ödenir. Burada bir ücret kesintisi söz konusu olmaz.

Eğitim Ücretinin İadesi ve Dilekçesinin Özellikleri

Eğitim ücretinin iadesi belli kapsamlardan meydana gelir. Bunlar şu şekilde sıralanır;

  • Eğitim ücreti özel okullara ödenen bir ödenektir.
  • Ücret ilk etapta ne kadar ödenirse iade de aynı şekilde veliye yapılır.
  • Tüketici hakem heyeti özel okul ücret iadesi dilekçe örneği kapsamında sade bir dilekçeyle işleme başvurulur.
  • Dilekçe, iade için belli dayanaklardan meydana gelir.
  • Dayanakların geçerli ve tutarlı olması ödenek için önem taşır.
  • Korona virüs ile özel okul ücret iadesi için dayanakta sadece virüsten kaynaklı gibi bir ibareye yer verilmesi yeterlidir.
  • Dilekçe yazıldıktan sonra okul heyetine teslim edilir. Eğer heyet reddederse veli hukuksal yollara başvurabilir.

Yukarıda sayılan bu kapsamlar dilekçeyi ve eğitim ücreti iadesini kapsar.

İletişim

Leave A Comment

All fields marked with an asterisk (*) are required