Evden Uzaklaştırma Kararı

Evden uzaklaştırma kararı, aile kurumu içerisindeki şiddetlere karşı eşleri birbirine karşı korumak için verilen bir karardır. Ayrıca, kadına şiddetin önlenmesi ve önüne geçilmesi amacıyla, 6284 sayılı kanun içerisinde yerini alan koruma tedbiri olarak belirtilebilmektedir. Şiddet eğilimi gösteren eşin, aile içerisinde daha fazla psikolojik ve fiziki tehdit oluşturmaması için evden uzaklaştırma kararları alınmaktadır.

Bu kanun, ailenin korunmasına yönelik 2012 yılında yürürlüğe girmiştir. Ayrıca bu kanun, aileyi korurken, aynı zamanda aile içi şiddetin önlenmesine de destek sağlamaktadır.  6284 Sayılı kanun, eşlerden her biri için geçerlilik bulundurmaktadır. Dolayısıyla evden uzaklaştırma kararı yalnızca erkeği kapsamaz. Bu karar, kadın için de geçerli tedbir niteliğindedir. Kararın alınmasında, darp raporuyla, şiddetin ispatı oldukça etkilidir.

Eşlerden Birini Evden Uzaklaştırma Kararı Süreci

Şiddet gösteren erkek ya da kadının kolluk kuvvetlerine müracaat edilmesi doğrultusunda verilir. Ayrıca ikamet edilen ildeki Aile Mahkemesine başvurularak da uzaklaştırma kararı alınabilmektedir. Uzaklaştırma kararı nasıl alınır? Sorusu, şiddete maruz kalan aile bireylerini ilgilendirir. Herhangi bir belgeye gerek duyulmadan, şiddet gören kişinin şikâyetçi olması yeterli olmaktadır.

Evden uzaklaştırma kararı, şikayetçi olunduktan sonra alınmaktadır. Uzaklaştırma tedbirine ilişkin verilen kararlar, en fazla altı ay içerisinde tamamlanmış olur. Ayrıca uzaklaştırma kararı süresi üç ay kadar ise uzaklaştırma kapsamında verilen karar süresi dolmadan, sürede uzatmaya gidilebilmektedir.  Bu gibi durumlarda ise kararmercileri Aile Mahkemesidir. Evden uzaklaştırma ve tedbir kararlarıyla ilgili kaliteli hizmetleri hukuk büromuz tarafından alabilirsiniz.

Uzaklaştırma Kararları Kimlere Uygulanır?

Evden uzaklaştırma kararı kapsamı içerisinde, farklı şiddet olaylarından kaynaklı olarak da bazı uzaklaştırma tedbirleri alınabilir. Bu uzaklaştırma kararları, sadece eşler için alınan tedbirleri içermemektedir. Bunun yanı sıra sevgiliye uzaklaştırma kararı olarak da geçerliliği bulunan uygulamalar içerisindedir. Uzaklaştırma kararlarında uyulması gereken kuralları sıraladığımızda;

  • Evden uzaklaştırılan tarafın, korunan kişinin mülküne zarar vermemesi,
  • Uzaklaştırma tedbiri ile çağrı yoluyla tacizde bulunmaması,
  • Şiddet gösteren bireyin aile bireylerindeki korunan kişilere yaklaşmaması,
  • Söz konusu konuttan uzaklaştırılma, Korunma kapsamında olan kişinin evine ya iş yerine yaklaşmama
  • Çocuklarla ilgili alınan görüşme kararlarında, belirli bir sınırlandırma getirme ya da bütün bir şekilde ortadan kaldırma,

Uzaklaştırma Kararı Sonrası

Evden uzaklaştırma kararı süresinde uyarı alan bireyler, yukarıdaki eylemleri gerçekleştirmeleri halinde ceza almaktadırlar. Dolayısıyla aksi durumda, uzaklaştırma kararından sonra mahkeme sürecine geçilmektedir. Uzaklaştırma konusunda tedbir verilen eşlerin; kararları çiğnemesi, uzaklaştırma kararlarına aykırı davranması ve fiili suç oluşturmaları halinde hâkim kararı ile on güne kadar hapis cezasına çarptırılmaktadırlar. Bu kararlarının kurallarına aykırı davranışların tekrarlanması durumunda ise aykırılığın ağırlığına göre hapis cezası, on beş günden başlar ve 30 güne kadar değişiklik gösterebilir. Evden uzaklaştırma kararı sonucunda verilen hapis cezalarının süresi ise toplam altı aydır.

İletişim

Leave A Comment

All fields marked with an asterisk (*) are required