Evden Uzaklaştırma Kararı

Evden uzaklaştırma kararı, aile içi maruz kalınan psikolojik ve fiziksel şiddetlere karşı eşleri birbirine karşı korur. Kadına şiddetin önlenmesi ve önüne geçilmesi amacıyla, 6284 sayılı kanun da yer alan koruma tedbiri olarak da ifade edilebilir. Ailenin korunması ve şiddet eğilimi gösteren eşin, daha fazla psikolojik ve fiziki tehdit oluşturmaması için evden uzaklaştırma kararları alınır.

Ailenin korunmasına yönelik olan kanun 2012 yılında yürürlüğe girmiştir. Bu kanun, aileyi korurken, aynı zamanda aile içi şiddetin evden uzaklaştırılmasını da kapsar. 6284 Sayılı Kanunun, eşlerden her biri için geçerliliği bulunur. Dolayısıyla evden uzaklaştırma kararı yalnızca erkek değil, kadın için de geçerli bir tedbirdir. Bu kararın alınmasında, darp raporuyla, şiddetin ispatı tedbir kararında oldukça etkilidir.

Uzaklaştırma Kararlarının Uygulanabileceği Kişiler

Evden uzaklaştırma kararı kapsamında, farklı şiddet olaylarından kaynaklı olarak da uzaklaştırma tedbirleri alınır. Uzaklaştırma kararları, sadece eşler için alınan tedbirler değildir. Aynı zamanda sevgiliye uzaklaştırma kararı olarak da geçerliliği olan uygulamalardır. Uzaklaştırma kararlarında uyulması gereken kurallar, şu şekilde sıralanabilir:

  • Fiziksel, psikolojik, ekonomik tehditler, küçük düşürme ve benzeri davranışlarda bulunmama,
  • Bahsi geçen konuttan uzaklaştırılma ve yaklaşmama,
  • Korunmakta olan kişinin evine, okuluna ya da iş yerine yaklaşmama,
  • Çocuklarla ilgili alınan görüşme kararlarında, sınırlandırma getirme ya da tamamen ortadan kaldırma,
  • Evden uzaklaşan tarafın, korunan kişinin eşyalarına zarar vermemesi,
  • Uzaklaştırma tedbiri ile arama yoluyla tacizde bulunulmaması,
  • Şiddet gösteren kişinin, aile bireylerindeki korunan kişilere de yaklaşmaması,

Uzaklaştırma kararınca tedbir alan bireyler, üstteki eylemlerin hiçbirini gerçekleştiremezler. Aksi durumda, UZAKLAŞTIRMA kararı sonrası mahkeme sürecine girilecektir. Uzaklaştırma konusunda tedbir verilen eşlerin; kararları çiğnemesi, uzaklaştırma kararlarına aykırı davranması, fiili suç oluşturmaları durumunda hâkim takdiriyle on güne kadar hapis cezası verilmektedir.

Tedbir kararlarının kurallarına aykırı davranışların tekrarlanması durumunda ise aykırılığın ağırlığına göre hapis cezası, on beş günden başlayarak, otuz güne kadar değişkenlik gösterir. Evden uzaklaştırma kararı doğrultusunda verilen zorlama hapis cezaları ise toplam altı aydır.

Eşi Evden Uzaklaştırma Kararı Nasıl Alınır?

Evden uzaklaştırma kararı, şiddet uygulayan erkek ya da kadının kolluk kuvvetlerine müracaat edilmesiyle alınır. İkamet edilen ildeki Aile Mahkemesine başvurularak da uzaklaştırma kararı alabilmek mümkündür. Şiddete maruz kalan çiftlerden her biri uzaklaştırma kararı nasıl alınır? Sorusuna yanıt ararlar. Herhangi bir belgeye gerek duyulmadan, şiddete maruz kalındığında şikâyetçi olunması yeterli olacaktır.

Şikâyetçi olunan andan itibaren evden uzaklaştırma kararı kendiliğinden alınır. Uzaklaştırma tedbirine ilişkin verilen kararlar, maksimum altı ay içinde tamamlanır. Eğer uzaklaştırma kararı süresi üç aysa uzaklaştırma kapsamında verilen karar süresi dolmadan, tekrar başvuru yapılarak sürede uzatmaya gidilebilir.  Bu gibi durumlarda ise uzaklaştırma kararı mercileri, kolluk kuvvetleri değil, Aile Mahkemesidir. Hukuk büromuz üzerinden evden uzaklaştırma ve tedbir kararlarıyla ilgili kaliteli hizmetler alabilirsiniz. 

Leave A Comment

All fields marked with an asterisk (*) are required