İş hukuku avukatı Ankara

İş Hukuku Avukatı Ankara

İş Hukuku Avukatı Ankara  İş Hukuku işçi ve işveren arasında geçen anlaşmazlıklarla ortaya çıkan bir problemdir  iş Hukukunda işverenin işçiye haklarını vermemesi, Mobing yapması, Sigortasız çalıştırması veya sigorta yapmaması durumda ortaya çıkan iş hukukuna uymayan sebeplerden işten çıkarma  gibi durumlarda başvurulması gereken hukuk dosyalarının tümünü kapsayan hukuk dalıdır genelde uzlaşmaya gidilerek halledilmesi işçinin bütün haklarına sahip çıkarak hukuk yoluyla  işçinin haklarına sahip çıkmakta yükümlü olan kişi avukattır bu tip durumlarda kesinlikle uzman bir avukata başvurularak konu hakkında gereği  yapılması ve olayın hukuki boyutu olarak izlenmesi gereken bütün yollara başvurarak hukuki süreci takip etmelidir.

İş Hukuku olarak bilinen yasal uygulama alanı   , işveren-çalışan ilişkisi içindeki hakları, yükümlülükleri ve sorumlulukları kapsar. İstihdam yasaları, ücretler, işyeri güvenliği, ayrımcılık ve haksız yere fesih gibi konuları içerir.

İş avukatları genellikle işverenleri veya çalışanları temsil etmede uzmanlaşır, ancak nadiren her ikisini de temsil eder. Çalışanları temsil edenler, işverenlere karşı dava açmak veya çok çeşitli şikayetler için uzlaşma sağlamak için sendikalara yardımcı olabilir veya doğrudan çalışanlarla birlikte çalışabilir.

İş Hukukunda Ortak Dava Nedenleri

Çalışanlar ve iş görüşmesi yapılan kişiler, ayrımcılığa uğramama hakkı, yasalara uygun olarak ücret alma hakkı, ailevi ve tıbbi nedenlerle izin alma hakkı gibi belirli haklara ve korumalara sahiptir

şikayetlere ve/veya davalara neden olan yaygın çalışan şikayetleri şunları içerir:

  • Ayrımcılık Çalışanlar ve hatta potansiyel çalışanlar, cinsiyet veya uyruk gibi belirli özellikler nedeniyle ayrımcılığa maruz bırakılamaz.
  • Cinsel Taciz Cinsiyet ayrımcılığının bir türü olarak kabul edilen taciz, işyerinde uygunsuz cinsel davranışlar meydana geldiğinde ortaya çıkar. Bu, istenmeyen cinsel ifadeleri veya fiziksel teması içerebilir.
  • Ücret ve Saat İşvereniniz yasal olarak en az asgari ücret, haftalık 40’ı geçen çalışma saatleri fazla mesai ücreti ödemek ve diğer ücret ve saat yasalarına uymakla yükümlüdür.
  • Haksız Fesih İşverenler, yasal bir şikayet veya korunan özellikler (ırk, cinsiyet, hamilelik vb.) nedeniyle misilleme olarak sizi işten çıkaramaz.

İş Hukuku Avukatı  anlaşmazlık davası veya özel bir meseleye dahilseniz,  daha detaylı bilgi almak ve yüz yüze görüşerek konu hakkında hukuki  yollarda nasıl bir yol izleyeceğinizi birlikte en doğru şekilde karar verelim daha fazla bilgi ve danışmanlık almak için Mas Hukuk Bürosu Ankara aile avukatları ile iletişime geçin.

Leave A Comment

All fields marked with an asterisk (*) are required