İş Hukuku Avukatı Ankara

İş Hukuku Avukatı Ankara

İş Hukuku Avukatı Ankara, Ankara’da iş hukukunun kapsama alanı ile sınırlandırılmış davalarda görevlerini ifa etmekte olan uzman iş hukuku avukatlarını ifade etmektedir. İş hukuku avukatları iş davalarının işçi veya işveren perspektifinden değerlendirilmesi, analiz edilmesi, benzer nitelikteki dava süreçleri ve sonuçları gibi pek çok husus hakkında müvekkillerine hukuki destek sağlamaktadır. Bunun dışında her türden iş davasında müvekkillerinin hukuki temsili olabilmekte ve davaların yönlenmesinde etkili olmaktadırlar. İş davaları, 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu hükümlerine göre ilerlemekte ve bu hükümlerin uygulanması aşamalarında iş hukuku avukatları görevlerini ifa etmektedir.

İş davaları, Asliye Hukuk Mahkemesi, Sulh Hukuk Mahkemesi, İş Mahkemesi, Tüketici Mahkemesi gibi mahkemelerde görülebilmektedir. Bu mahkemelerin dava ile ilgilenme durumları, davanın özelliklerine göre belirlenmektedir. İş davaları dilekçeler aracılığıyla açılmaktadır.

Ankara’da alanında uzman bir iş hukuku avukatından destek almak için Mas Hukuk Bürosu ile iletişime geçebilirsiniz.

Ankara En İyi Avukat

Ankara En İyi Avukat, Ankara bölgesinde görev yapmakta olan avukatlar hakkında yapılan olumlu geri dönütleri tanımlamaktadır. Ankara bölgesinde uzman avukatlar ile görüşme sağlamak ve ayrıntılı bilgi sahibi olmak için Mas Hukuk Bürosu ile irtibat sağlayabilirsiniz.

En İyi İş Hukuku Avukatı

En İyi İş Hukuku Avukatı, iş hukuku davalarında 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu çerçevesinde görev yapmakta olan avukatları tanımlamaktadır. İş hukuku avukatları kıdem tazminatlarına ilişkin davalar, ihbar tazminatlarına ilişkin davalar, kötü niyet tazminatlarına ilişkin davalar, işçinin tatilleri ve fazla mesaileri, SGK borçları, ödenmemiş mesailer, ödenmemiş primler, iş kazaları gibi davalarda görev yapmaktadır.

İş davaları basit yargılama usulüne göre ilerlemektedir. Buna göre, davalar dava dilekçesi ile başlamakta olup dava açılan taraftan karşı bir dilekçe gelmesi ile dava ilerlemektedir. Karşı tarafın dilekçe hazırlaması için belirlenmiş bir süre vardır. Bu süre dilekçenin tebliğini takip eden iki hafta olarak ifade edilmektedir. Dilekçeler hazırlanırken deliller de belirtilmek zorundadır. Dava hakkında verilecek karar Bölge İdare Mahkemesi veya Yargıtay tarafından görülecektir. Bu karar doğrultusunda kişiler hakkında hukuki işlem ve yaptırımlar uygulanmaktadır.

Ankara’da iş davalarınız hakkında ayrıntılı bilgi almak ve merak ettiğiniz soruları sormak için Mas Hukuk Bürosu ile irtibat sağlayabilirsiniz.

İş Hukuku Avukatı Ne İş Yapar

İş Hukuku Avukatı Ne İş Yapar? İş hukuku avukatları, işveren ve işçi arasında yaşanan anlaşmazlık, usulsüzlük, uyuşmazlık gibi durumların hukuki yollar ile çözümlendirilmesinde görev almaktadır. İş hukuku avukatlarının görev aldıkları davalar arasında kıdem tazminatı davaları, ihbar tazminatı davaları, kötü niyet tazminatı davaları, iş sözleşmelerine ilişkin davalar, toplu iş sözleşmeleri, ödenmemiş primler, ödenmemiş mesailer, ödenmemiş maaşlar, iş kazaları gibi davalar bulunmaktadır. İş hukuku avukatları hakkında ayrıntılı bilgilere ulaşmak için Mas Hukuk Bürosu ile irtibat sağlayabilirsiniz.

Ücretsiz İş Hukuku Avukatı Ankara

Ücretsiz İş Hukuku Avukatı Ankara, Ankara’da iş hukukuna bağlı davalarda görev yapmakta olan profesyonel avukatları tanımlamaktadır. Ayrıntılı bilgi için Mas Hukuk Bürosu ile irtibat sağlayabilirsiniz.

İş Hukuku Avukatı Danışma

İş Hukuku Avukatı Danışma, iş hukuku avukatlarından alınabilecek danışmanlık hizmetlerini tanımlamaktadır. İş hukuku avukatlarıyla görüşme sağlamak ve ayrıntılı bilgi almak için Mas Hukuk Bürosu ile iletişime geçebilirsiniz.

Leave A Comment

All fields marked with an asterisk (*) are required