İş hukuku avukatı Ankara

İş Hukuku Avukatı Ankara

İş hukuku avukatı Ankara, Ankara bölgesinde iş hukuku ile ilgili davalara bakan profesyonel, lisanslı iş hukuku avukatlarını ifade etmektedir.

İş hukuku, kapsama alanı çok geniş, anayasanın birçok detayıyla ilintili ve günlük hayatta sıkça karşılaşılan davaları kapsamaktadır. İş hukuku avukatları, iş hukuku kapsamında yasalarla çevrilmiş sınırlar içerisinde işçilerin veya işverenlerin hak kayıplarını önleyerek yasal haklarını teminat altına almaktadırlar. Bir ticari kurumda zaman zaman yaşanan anlaşmazlık, uyuşmazlık gibi durumlar yargıya intikal ettirilmek zorunda kalınabilmekte ve bu süreçler hukuki kapsamlara aykırı bir şekilde yönetilmeye kalkışıldığı takdirde maddi ve manevi hak kayıplarına neden olabilmektedir.

İşçinin iş yerinde mobbing, hakaret, aşağılama, ırkçılık, taciz vb. Haksızlıklara uğraması, işçinin SGK`nın sağlamış olduğu haklarından yararlanmasının engellenmesi, işçinin fazla mesaisinin ücretinin ödenmemesi, iş kazaları, işçi ölümleri, işçi sakatlanmaları ve benzeri hususlar bir iş hukuku avukatından hukuki destek alınmasını gerektiren konulardır. Yukarıda belirtilen örneklere benzer nitelikte hak kayıplarını önlemek için Maş Hukuk Bürosu`nun alanında uzman iş hukuku avukatlarından hukuki destek ve danışmanlık hizmeti alabilirsiniz.

İşçinin alacağı tazminatlardan olan iş kazası tazminatı, ihbar tazminatı, kıdem tazminatı, işe başlamama tazminatı, kötü niyet tazminatı gibi ödenmemiş alacaklar konusunda bir iş hukuku avukatından destek alınması maddi kayıpları ve itibar kayıplarını önler. İşçiye verilmesi gereken tazminatlar hususunda hukuki destek almak ve hukuki bir temsil edinmek için Maş Hukuk Bürosu`nun alanında uzman iş hukuku avukatları ile irtibat sağlayabilirsiniz.

Yeni bir iş kurmak isteyen işverenlerin işçi ile yapacakları sözleşmenin titizlikle hazırlanması da iş hukukunun kapsama alanına giren ve dikkat edilmesi gereken noktalardan biridir. İşçi ile işveren arasında yapılan iş sözleşmelerinin gözden kaçırılan hususları pek çok soruna neden olabilmektedir. Bir iş sözleşmesinin hazırlanması hususunda sadece hazırlama aşamasında değil sonrasında da bir iş hukuku avukatından destek alındığı takdirde süreci en iyi bilen ve en iyi şekilde yönetebilecek hukuki yeterlilikteki kişiden yardım alınmış olur. Bir iş sözleşmesinin hazırlanması ve sonrasında sürecin yönetilmesi için alanında uzman iş hukuku avukatları ile görüşme sağlayabilirsiniz. Maş Hukuk Bürosu`nun uzman kadrosu ile iletişime geçerek iş hukuku kapsamında oluşabilecek her türlü hak kaybınızı önceden engellemeniz mümkün.

Yine işçinin alacakları arasında sayılabilecek olan ödenmemiş maaşlar, ödenmemiş primler, ödenmemiş fazla mesai ücretleri, yıllık izin ücretleri, bayram tatili ücretleri, resmi tatil ücretleri, sefer primleri gibi hususlar da bir iş hukuku avukatına danışılmasını gerektiren niteliktedir. İşçinin alacağını zamanında alamaması işçi ile işveren arasında gerilimlere neden olabilmekte ve işçinin günlük yaşantısını olumsuz etkileyebilmektedir. Yukarıda belirtilen örnekler ve benzer nitelikteki haksızlıklara ilişkin bir iş hukuku avukatından hukuki destek ve danışmanlık almak için Maş Hukuk Bürosu`nun uzman kadrosu ile iletişime geçebilirsiniz.

İş hukuku, küçük ya da büyük ölçekli işletmelerin, şirketlerin, kuruluşların ve daha pek çok kurumun maddi manevi kayıplarını ve haklarını koruma, iş sırasında oluşan uyuşmazlık sorunlarının çözümü ve bunlara benzer sorunların devlet-birey ilişkilerindeki etkilenmelerini açığa kavuşturma hususları ile ilgilenmektedir. İş hukuku aracılığıyla bir ülkenin iş hayatında düzenlemeler yapılır. Alanında uzman bir İş hukuku avukatı Ankara, şirketlere, işletmelere, kuruluşlara maaş ve tazminat problemleri, SGK ile ilgili sorunlar, prim sorunları vb. konularda hizmet ve danışmanlık sağlayabilir. Müvekkilin yasalardan faydalanma güvencesi avukatın sorumluluğu dahilinde yer almaktadır. İş hukuku konusundaki sorularınız ile ilgili profesyonel hukuki destek almak için Maş Hukuk Bürosu ile iletişime geçebilirsiniz.

Leave A Comment

All fields marked with an asterisk (*) are required