İş mahkemesi avukatı Ankara

İş Mahkemesi Avukatı Ankara

İş mahkemesi avukatı Ankara, Ankara bölgesinde iş mahkemesi davalarına bakan profesyonel, lisanslı avukatları kapsayan bir ifadedir.

İş mahkemesi avukatı Ankara, iş davalarında davalıyı veya davacıyı savunabilirler. İş hukukunun çizmiş olduğu sınırlar çerçevesinde görev alarak bu konuya ilişkin anlaşmazlık, uyuşmazlık, sorun vb. Durumları çözüme kavuştururlar. İşçi ve işveren arasında zaman zaman ortak paydaya varılamayan durumlar olabilir. Böyle durumlarda iş mahkemesi avukatları devreye girerek hak ve itibar kayıplarını önlerler. Mağduriyet yaşayan taraf işçi veya işveren olabilir.

İş mahkemeleri, anayasanın bütünlüğüyle hareket ederek bireylerin statüleri fark etmeksizin yasal haklarını güvence altına alırlar. İş hukukunun düzenli ve sorunsuz bir şekilde işlediği ülkelerde bu durum iş hayatına da yansımakta ve aktif iş hayatı olan bireylerin refah seviyeleri, çalışma motivasyonları ve verimlilikleri artış göstermektedir. Bir ülkede iş hayatının aksaklıklara uğramaması, etkili bir şekilde devam etmesi ve maddi manevi getirileri olması da iş hukukunun nasıl işlediğine bağlıdır. İş hukuku olması gerektiği gibi işlemez ve bireylerin anayasa çerçevesinde belirlenmiş haklarını güvence altına almazsa bu durum iç karışıklıklara, iş hayatında kayıplara, ekonomik ve sermayesel anlamda kayıplara, itibar kayıplarına ve daha pek çok kayba neden olabilmektedir.

İş mahkemesi davalarında davacı işçi veya işveren olabilir ve bu durumda iş mahkemesi avukatı davacının dava sonucunda elde etmek istediği sonuçlara uygun bir yol haritası çizer. İş mahkemelerini ilgilendiren sorunlarda, genelde davacı işçi olduğundan işçilerin yasalar ile belirlenen hakları savunulur ve güvence altına alınır.

İşçiler iş yerlerinde mobbing, hakaret, dışlanma, haksız yere işten çıkarılma, ödenmeyen maaşlar, geç yatan maaşlar, prim sorunları, sigorta sorunları gibi pek çok sorunla karşı karşıya kalabilmekte ve bu durumlar iş mahkemelerine intikal edebilmektedir.

Birçok işçi, aslında haklı konumda olduğu bir davada hukuki bir danışmanlık almadığı, bir avukattan destek almadığı, yanlış kurum ve kuruluşlara başvurduğu, konuda uzman bir İş mahkemesi avukatı Ankara ile çalışmadığı, evrak ve belgeleri gerektiği şekilde düzenleyemediği ve bunlar gibi pek çok sebepten dolayı kayıplara uğrayabilmektedir. Bu kayıpların her türlüsünün önlenmesi ancak doğru ve yerinde bir hukuki destek ve hukuki danışmanlık alındığı takdirde mümkündür. İş mahkemesi davalarında alanında uzman bir avukat ile görüşmek ve dava sürecinizin en iyi şekilde sonuçlanması adına Maş Hukuk Bürosu`nun tecrübeli kadrosu ile iletişime geçebilirsiniz.

İş davalarında, iş mahkemelerinde süreçler zaman zaman öngörülenden daha uzun sürebilmekte ve bu durum işleri daha karmaşık bir hâle getirebilmektedir. Örneğin işçinin SGK`dan yararlanma haklarının çiğnenmesi, eksik ödenen maaşlar, fazla mesailer ve bu mesailer sonucu alınamayan maaşlar, çalışanın ölümü, sakatlığı gibi durumlar, iş yerlerinde yaşanan haksızlık, hakaret, mobbing, taciz vb. Durumlar bir işçinin bir iş hukuku avukatından destek almasını gerektirebilecek durumlardandır.

İşe iade davaları, kıdem tazminatı davaları, ihbar tazminatı davaları, ödenmemiş fazla mesai ücretleri, yıllık izinler ve yıllık izin ücretleri, iş kazaları, işçi ölümleri, işçi yaralanmaları, sendikalara bağlı durumlar ve sendika eylemleri, kısa çalışma ödenekleri, kötü niyet tazminatları, ayrımcılık tazminatları, eşit davranmama tazminatları gibi maddi konular da iş davalarının kapsama alanında yer almaktadır. Bu konuların detaylı bir şekilde incelenmeyerek yanlış kurumlardan destek alınmaya çalışılması konudan doğan maddi kayıplara yol açmakla birlikte manevi kayıplar da ortaya çıkarabilmektedir. Bu nedenle konunun uzmanı bir iş mahkemesi avukatı ile çalışılması son derece gereklidir. Alanında uzman bir iş mahkemesi avukatı ile görüşmek için Maş Hukuk Bürosu ile iletişime geçebilirsiniz.

Leave A Comment

All fields marked with an asterisk (*) are required