Ankara idari dava avukatı

Kıdem Tazminatı Avukatı Ankara

Kıdem Tazminatı Avukatı Ankara kıdem tazminatı nedir bir işçinin işten ayrılamaya karar verdiği veya iş verenin işçiyi bazı sebeplerden dolayı çıkartmak istediği durumlarda işçinin bazı hakları vardır. Bunlardan biri kıdem tazminatı diğeri ise ihbar tazminatı ihbar tazminatı işçinin işten çıkarılacağını 15 gün önceden söylemek bireyin  haberdar olması gerekmektedir. Bunu haber vermediği taktirde işçin ihbar tazminatı hakkı da doğar. Kıdem tazminatı ise işçinin  çalıştığı hizmet yılı mesaileri gibi haklarını toplu bir şekilde almasıdır Kendinizi iş ilişkinizin sonuna yaklaşırken bulursanız – karşılıklı anlaşmayla veya başka bir şekilde – kariyerinizin bu bölümünü mümkün olduğunca fazla güvenlik ve düşünce ile kapatmak isteyeceksiniz büyük olasılıkla yıllarca sıkı çalışmaya başladınız ve şirketinize sadakat ve bağlılıkla hizmet etmek için çok şey feda ettiniz. İşvereninizin çabalarınız için cömert bir kıdem tazminatı paketi şeklinde size biraz saygı göstermesini beklemek mantıksız değildir. Ancak, bir iş sözleşmesi veya toplu iş sözleşmesi aksini söylemedikçe veya yasaların yasakladığı nedenlerle haksız yere feshedilmedikçe, yakında müstakbel eski şirketinizin size hiçbir borcu yoktur. Bazı ülkelerde kıdem tazminatı paketi yasaları yoktur. Bazı durumlarda işvereninizden haftalarca veya aylarca kıdem tazminatı  alma  hakkınız vardır. Kıdem Tazminatı Avukatı Ankara Bu, kıdem tazminatını güvenceye almak ve kendiniz ve aileniz için bir çıkış paketinin faydalarını en üst düzeye çıkarmak, şirket lehine kasıtlı olarak çarpıtılmış sözleşmeler önerecek ve hazırlayacak yüksek ücretli avukatlar tarafından tavsiye edilen şekilde müzakere ediyor. Şirketin tüm kartları elinde tuttuğu da görünebilir; sonuçta, tazminat ve diğer karşılıkları isteyen sizsiniz.
İnsanlık var olduğundan beri verilen mücadelenin adı olan “hukuk” belli kavram ve kıstaslardan arınmış objektif bir gerçekliktir. Bu gerçekliğe katkı yapmak ve bunun üzerine değer yargılarını ekleyerek insanların “Adalet ve Hukuk” isteklerine cevap vermek için Ankara’da kurulmuştur. Hukuk büromuz, insan temel hak ve hürriyetlerine dayalı, hukukun üstünlüğünü esas alan, şahıslara ve kurumlara ait hukuki sorunları çözmek ve danışmanlık hizmetleri sunmak amacıyla; ceza, aile, bankacılık, borçlar, kira, miras, sigorta, şirketler, tazminat, iş, icra, tüketici, borçlar, ticaret, uluslararası ticaret, garimenkul ve vatandaşlık hukuku alanlarında yurt içi ve yurt dışında hizmet vermektedir.
Kıdem Tazminatı Avukatı Ankara
Kıdem Tazminatı Avukatı Ankara

Kıdem Tazminatı Avukatı ve İş Hukuku

İş Hukuku Avukatı, Kıdem Tazminatı ve iş ilişkilerini düzenleyen İş Hukuku alanında çalışır. Günlük yaşamda insanlar arasında çeşitli amaçlarla iş ilişkileri kurulur. İnsanlar bazı kişiler, kurumlar ya da kuruluşlar yararına çeşitli işleri yerine getirirler. Özetle ücret karşığılığında verilen görevleri yerine getirmek suretiyle iş yaparlar. Mevzuata göre bir iş sözleşmesine dayanarak çalışan gerçek kişiye işçi denir. İşçi çalıştıran gerçek veya tüzel kişiye yahut tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlara işveren denir. Ayrıca işçi ile işveren arasında kurulan bağlantılar iş ilişkisi olarak tanımlanır. Özellikle iş ilişkileri, işverenler ile bir iş sözleşmesine dayanarak çalıştırılan işçilerin çalışma şartları ve çalışma ortamına ilişkin hak ve sorumlulukları kapsar. Bununla birlikte İş Kanunu, iş sözleşmesine dayanarak ücret karşılığı bir başkası (işveren) için ve ona bağlı olarak çalışanlar (işçi) ile bunların arasındaki iş ilişkilerini düzenler. Bunların yanında İş sözleşmesi ise bir tarafın (işçi) bağımlı olarak iş görmeyi, diğer tarafın (işveren) da ücret ödemeyi üstlenmesinden oluşan sözleşmedir. İş Kanunu, Basın İş Kanunu, Deniz İş Kanunu, Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, İş Mahkemeleri Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile İş Hukuku’nu ilgilendiren yargı kararlarından faydalanarak işçi-işveren ilişkilerindeki uyumazlıkları çözer. Özellikle iş kukuku alanındaki hukuksal süreçleri ve iş hukuku davalarını takip eder. Bununla birlikte işverenlere verilen hizmet ile hem işverenin hem de çalışanların haklarını korumak için çalışır. Üstelik iş hukuku davalarını takip eder. Ayrıca aşağıda belirtilen konularda danışmanlık hizmeti verir. İşverenler, herhangi bir tür kıdem tazminatı teklif edip etmemeye karar verirken genellikle eski çalışanların koşullarını duruma göre değerlendirecektir. Eski çalışanın şirketteki sicili, çalışma süresi ve çalışanın ayrılma koşulları gibi işverenin kıdem tazminatına ilişkin kararını birçok faktör etkileyebilir. Kıdem Tazminatı Avukat Ücretleri Özellikle yargı organları, emniyet makamları, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadi teşebbüsleri, özel ve kamuya ait bankalar, noterler, sigorta şirketleri ve vakıflar avukatlara görevlerinin yerine getirilmesinde yardımcı olmak zorundadır. Ayrıca kanunlarındaki özel hükümler saklı kalmak kaydıyla, bu kurumlar gerek duyulan bilgi ve belgeleri sunmakla yükümlüdür. Bununla birlikte Avukatlar, yüklendikleri hukuki görevleri bu görevin kutsallığına yakışır bir şekilde özen, doğruluk ve onur içinde yerine getirirler. Üstelik unvanın gerektirdiği saygı ve güvene uygun biçimde davranırlar. Ayrıca Türkiye Barolar Birliğince belirlenen meslek kurallarına uyarlar. Kıdem tazminatı ücretleri davaların boyutuna göre değişmektedir  daha fazla bilgi almak için bizimle iletişime geçin.

Bir işyerinde İş Kanunu hükümleri nasıl uygulanır?

Kimler İş Kanunu uygulama alanına girer? İstisnalar nelerdir? İş Kanunu haricinde iş ilişkileri için uygulanan diğer yasal hükümler nelerdir? İş Kanunu’nun iş türü bakımından uygulama alanında bulunan işleri ve istisnaları nelerdir? İşçi ve işveren arasında İş Sözleşmesi nasıl yapılır? İş Sözleşmesinin unsurları ve özellikleri nelerdir? Sürekli ve Süreksiz İş Sözleşmesi nedir? Belirli ve Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi nedir? Tam ve Kısmi Süreli İş Sözleşmesi ile Deneme Süreli İş Sözleşmesi nedir? İş sözleşmesinin devri halinde ne tür durumlar oluşur? İş Hukuku dava süreçleri nasıl yürür?

MAş Hukuk & Danışmanlık

Hukuk büromuz İşveren ile çalışan arasındaki yasal yükümlükleri düzenleyen İş Hukuku uygulamalarında karşılaşılan uyuşmazlıkları çözer. Kıdem Tazminatı ve İş hukuku davalarının en uygun şekilde sonuçlanmasını sağlar. Alanında uzman hukukçularımız İş Hukuku meselelerinde sizlere gereken her türlü hukuki desteği vermektedir. Hukuk büromuz kalite sürekliliğinin sağlanması için hukuki gelişmeleri düzenli takip etmekte; hukuki danışmanlık hizmetinin yalnızca var olan sorunlara çözüm üretmek dışında, sorunları ortaya çıkmadan engellemek olduğunun bilinciyle hareket etmektedir. Hukukun birçok dalında doğru strateji ve hızlı aksiyon hizmet politikasıyla müvekkil memnuniyeti sağlamak üzerine kurulu bir hizmet anlayışına sahiptir. Müvekkili sadece bir dosya olarak gören yaklaşımlardan ziyade müvekkilin hukuki sorunlarını benimser, çözüm ve sonuç odaklı yaklaşımla meseleyi ele alır. Üstelik hukukun tüm alanlarında kesintisiz hukuki destek sunan deneyimli, müvekkilleriyle kurmuş olduğu güçlü ilişkileri ile uzman kadrolarının da yadsınamaz farkıyla alanında öncülük etmektedir. MAŞ Hukuk & Danışmanlık; Ankara Barosu’na kayıtlı Avukat Melike ŞENTÜRK tarafından kurulmuştur.
Hukuk büromuz, kurulduğu günden bu yana deneyimli ve aynı zamanda dinamik yapısıyla farklı sektörlerden gelen gerçek ve tüzel kişi müvekkillerine, müvekkillerinin ticari hedeflerini ve gelişme taleplerini de göz önüne alarak iyi hizmeti vermek gayesiyle her geçen yıl içinde dinamik avukat kadrosunu ve müvekkillerini artırarak sağlam temellerle çalışmalarına devam etmektedir. Çözüm üretici ve araştırmacı ekibimiz için gizlilik prensipleri ve mesleki ahlak her zaman büromuzun önceliğidir. Çalışmalarımız dava ve icra takibinin yanı sıra danışmanlık olmak üzere üç bölümde sürdürülmektedir. Çalışanlarımızda prensibimiz, son bilgi teknolojilerini kullanarak doğru, kaliteli, eşit, ilkeli ve süratli bilgiye dayalı eylem ve çözümler üretmektedir. Detaylı güncel raporlama ve düzenli olarak müvekkil bilgilendirilmesi ile hukuk bürosu müvekkil koordinasyonu en verimli şekilde hayata geçirilmektedir.

Leave A Comment

All fields marked with an asterisk (*) are required