Kira Konusunda Uzman Avukat

Kira Konusunda Uzman Avukat

Kira konusunda uzman avukat, kira hukuku davalarına bakmakla birlikte müvekkillerinden gelen kira kontratlarını revize etmektedir. Ayrıca ödeme problemlerinden kaynaklanan sorunları da yasalar çerçevesinde çözüme kavuşturur. Kira hukuku, en fazla dava görülen hukuk kollarından bir tanesidir. Kiracı ve kiralayan arasındaki anlaşmazlıklar, kira hukuku kapsamında değerlendirilir. Kira konusunda uzman avukat, sürecin en iyi şekilde tamamlanmasını sağlar. Süreç içinde ortaya çıkan sorunları çözümler. Peki kira hukuku avukatının görev ve sorumlulukları nelerdir?

Kira Konusunda Uzman Avukat

Kira Hukuku Avukatı

Kira hukuku, malın sahibi ve kiracı arasındaki yapılan sözleşmeden doğan sorumlulukları kapsayan bir hukuk dalıdır. Taşınmazın kullanımına dair detaylar ilgili sözleşmede yer alır. Sözleşmede yer alan miktara göre ödeme yapılır. Kiracının ödemeyi belirlenen miktar üzerinden yapmaması, kiralayan kişinin kiracıyı çıkarmasının nedenleri arasında yer almaktadır. Kira konusunda uzman avukat, kira hukuku kapsamında kiracı ve kiralayan kişi arasında çıkan anlaşmazlıkları çözüme kavuşturur.

Kira hukuku kapsamında değerlendirilen tahliye davası, taşınmazı kiralayan kişinin kiracı için açtığı davalardır. Bu tür davalara kira konusunda uzman avukatlar bakar. Davanın Kira Hukukunda yer alan esaslara göre açılması gerekmektedir. Bu nedenle Kira Hukukuna dahil olan konularda kira hukuku avukatlarından destek alınması oldukça önemlidir.

Kira Hukuku Neleri Kapsar?

Kira konusunda uzman avukat, Kira Hukuku kapsamında yer alan konulara bakmaktadır. Kira Hukukunun kapsadığı konular oldukça çeşitlidir. Bunlardan bazılarını şu şekilde sıralamak olanaklıdır:

 • Kiracıların kira bedellerini ödeyememesi
 • Kiracıların kiralanan alanı terk etmesi
 • Konut ve iş yerleri için inşa ve imar ihtiyaçları

Belirtilen konuların her biri, Kira Hukuku kapsamında yer almaktadır. Kira konusunda uzman avukatlar, Kira Hukukuna dahil olan konularda müvekkillerine uzman desteği sunar. Özellikle kira sözleşmesi kapsamında, kiracı ile kiralayan kişi arasında çıkan anlaşmazlıkları çözüme kavuşturur. Görev ve sorumlulukları dahilinde çalışmalarda bulunur. Uzman olduğu konularda yenilikçi çalışmalarda bulunur. Bu tür konularda uzman desteği almak, sürecin en iyi şekilde çözümlenmesi adına oldukça önemlidir.

Kira Hukuku Avukatı Nelere Bakar?

Kira hukuku avukatları, kiracı ve kiralayan arasında ortaya çıkan sorunların tamamıyla ilgilenir. Kira konusunda uzman avukat, genel olarak aşağıdaki gibi sıralanabilen konulara bakmaktadır:

 • Tahliye davaları
 • Kira işlerinden kaynaklı ihtarların gönderilmesi
 • Kira tespit davaları
 • Kira sözleşmesinin hazırlanması
 • Kira sözleşmesinin incelenmesi
 • AVM’lerde kira hukuku alanında danışmanlık hizmetleri
 • Ecri misil davaları
 • Depozito bedelinin iadesi davaları

Yukarıdaki gibi sıralanabilen konularda uzman desteği sunmakta olan kira avukatları, Kira Hukukuna göre çalışmalarda bulunur. Müvekkillerden gelen kira sözleşmelerini revize eden kira avukatları, aynı zamanda Kira Hukukuna göre sözleşme ve protokolleri de hazırlar. Bunun yanı sıra ödeme problemlerinden dolayı ortaya çıkan sorunları da gidermektedir.

Uzman Kira Hukuku Avukatı

Kira avukatlarının profesyonel ve yenilikçi hizmet sunuyor olması çok önemlidir. Kira Hukukunu bilen ve buna göre çalışmalarda bulunan kira avukatları, sürecin de efektif bir şekilde tamamlanmasını sağlar. Bu nedenle kira konusunda uzman avukat desteği almak, kira ihtilaflarının yasal bir şekilde çözümlenmesini olanaklı hale getirmektedir.

Kira hukukunun kapsamı oldukça geniştir. Kiracıların kira bedelini ödeyememesi ya da kiralayandan kaynaklı nedenler; kiracıların tahliye edilmesine neden olabilir. Bu tür durumlarda davanın açılması, dava sürecinin yasal bir şekilde ilerlemesi; profesyonel uzman avukatların desteği ile gerçekleştirilmektedir.

Alanında uzman kira avukatlarına sahip olan MAS Hukuk, yenilikçi ve profesyonel hizmet sunmakta olan bir markadır. Kira Hukuku kapsamında çeşitli sorunların yasal bir şekilde çözümlenmesine olanak tanır. Sizler de profesyonel destek için MAS Hukuk’tan destek alabilirsiniz.

Leave A Comment

All fields marked with an asterisk (*) are required