Boşanma Hukuku

Boşanma ve aile hukuku ilgili her türlü hukuki hazırlık ve çalışmaları yapmaktadır. Kendisi, anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davası açılması ve takibi, her türlü nafaka davası açılması ve takibi, çocukların velayeti konusunda dava açılması ve takibi, velayet hakkının ihlal edilmesine ilişkin hukuki işlemler, ziyaret hakkının ihlalinin önlenmesine ilişkin işlemlerin yerine getirilmesini sağlamaktadır. Ayrıca kendi gözetiminde nafaka ödenmemesi halinde ödenmeyen nafaka alacaklarının takibi için icra takipleri de açılmakta ve takip edilmektedir. Ayrıca boşanmanın kesinleştirilmesi ya da yurtdışında alınan boşanma kararlarının Türkiye'de tanınma ve/veya tenfizi hususlarında da faaliyet göstermekteyiz.