Velayet Sürecinde Danışmanlık

Velayet sürecinde davalar oldukça önemli bir hukuki süreçtir.  Bilindiği gibi velayet davası, reşit olmayan çocuk üzerinde bulunan hakkın anne ve babaya ait olması gerekirken eşlerden birinin diğerine karşı açmış olduğu üzerinde bulunmayan velayeti alma talebi doğrultusunda gerçekleştirilen hukuki süreci ifade etmektedir. Velayet davaları, Aile Mahkemesi tarafından yürütülmektedir. Anne ve babaların [...]

Read More
Ankara Boşanma Avukatı

Ankara Boşanma Avukatı

Ankara Boşanma Avukatı boşanma davalarında görev almakta olan profesyonel boşama avukatlarını ifade etmektedir. Boşanma davaları anlaşmalı boşanma davaları ve çekişmeli boşanma davaları olarak iki farklı gruba ayrılmaktadır. Bir boşanmanın anlaşmalı boşanma davası olabilmesi veya çekişmeli boşanma davası olabilmesi için farklı kriterleri karşılaması gerekmektedir. Anlaşmalı boşanma davalarında taraflar arasında evlilikten önce [...]

Read More