Miras Avukatı Ankara

Miras Avukatı

Miras Avukatı bireylerin vefatlarından sonra veya gaiplik durumlarında mal varlıklarını organize eden hukuk alanı ile ilgilenir. Özellikle miras hukuku, bireylerin vefatlarından sonra talepleri üzerine malları üzerinde ne şekilde tasarruf etmek istediklerini, mirasçılar arasındaki mal paylaşımını veya vefat eden kişinin borçları varsa bunların ne şekilde ve hangi sırayla ödeneceğini belirler. Bununla [...]

Read More
Ankara Boşanma Avukatı

Ankara Boşanma Avukatı

Ankara Boşanma Avukatı boşanma davalarında görev almakta olan profesyonel boşama avukatlarını ifade etmektedir. Boşanma davaları anlaşmalı boşanma davaları ve çekişmeli boşanma davaları olarak iki farklı gruba ayrılmaktadır. Bir boşanmanın anlaşmalı boşanma davası olabilmesi veya çekişmeli boşanma davası olabilmesi için farklı kriterleri karşılaması gerekmektedir. Anlaşmalı boşanma davalarında taraflar arasında evlilikten önce [...]

Read More