Tahliye Davası Ankara

Tahliye Davası Ankara

Tahliye davası Ankara kiracıların tahliye edilmesine yönelik davalardır. Bu tür davalara alanında uzman kişilerin bakması, sürecin çok daha profesyonel bir şekilde tamamlanmasını olanaklı hale getirmektedir. Peki tahliye davası nedir, bu tür davaların kapsamları nelerdir?

Tahliye Davası Ankara

Tahliye Davası Nedir?

Bir kişi, evini başka birine kiraya verdikten sonra, çeşitli sebeplerle onu evinden çıkarmak isteyebilir. İşte tahliye davaları bunun için açılan davalardır. Kiracının evden çıkmasını amaçlar. Bu dava sonucunda eğer geçerli nedenler ortaya konursa mahkeme tarafından kiracının evden çıkarılmasına karar verilir.

Tahliye Davası Şartları Nelerdir?

Bu davalar açılmadan önce bazı şartları yerine getirmek lâzımdır. Tahliye davası Ankara kapsamında, gerekli şartların biliniyor olması oldukça önemlidir. Şartların oluşması hâlinde tahliye davası açılabilir. Öncelikle sözleşme içinde bir tarih belirlenmeli, o tarihe kadar evin boşaltılması yazılı bir şekilde talep edilmelidir. Ev sahibinin kiracıyı, evi boşaltsın diye beklediğini varsayalım. Eğer sözleşmede belirtilen tarih geçmiş olmasına rağmen ev hâlâ boşaltılmamış ise, bu noktada tahliye davası açılabilir. Kiracıyla 1 yıldan daha az bir sözleşme yapıldıysa, ancak kiracı kirasını 2 defa ödememiş ise, ihtar süresi dolduktan sonra tahliye davası açılabilir.

Tahliye Davası Nasıl Açılır?

İşyeri ve knut sayılarındaki artış, gayrimenkul kullanımından kaynaklı problemlerin de artmasına yol açmıştır. Kira sözleşmesine bağlı davalar tahliye davası olarak nitelendirilir. Bu davaları 6570 sayılı kanun düzenlemiş durumdadır. Bu kanun; istasyon, liman, iskele taşınmazları ve belediye teşkilatı olan yerlere uygulanır. Bunun dışında ise Borçlar Kanunu hükümleri tatbik edilir.

Tahliye Sebepleri Nelerdir?

Tahliye davası Ankara kapsamında tahliye sebeplerine de yer verecek olursak, bunları şöyle açıklayabiliriz: Bunlar, 6570 sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanun’da belirtilmiştir. Söz konusu kanuna göre tahliye sebepleri şöyle sıralanabilir:

Yazılı Tahliye Taahhüttü

Resmi şarta bağlı olmayan taahhüt sözleşmelerinden gayrimenkulün tahliyesi sağlanır. Ayrıca kira sözleşmelerinden de tahliye sağlanabilir. Fakat imza tarihi, kira sözleşmesinden sonraki bir tarihte yapılmış olmalıdır. Usule uygun tahliye taahhüt sözleşmelerine göre, tahliye davalarının sözleşmede bildirilen tarihten 1 ay içerisinde açılması gerekir.

İhtiyaç Nedeniyle Tahliye

Bunu da kendi arasında şöyle gruplandırabiliriz:

  • İşyeri ve mesken ihtiyacından dolayı tahliye:

Kiralayan kişi; kendisinin, çocuklarının, eşinin işyeri ya da mesken ihtiyacı için tahliye davası açabilir. Bunu, kira sözleşmesinin bitmesinden 1 ay sonra yapabilir.

  • Yeni mâlikin ihtiyacı:

Yeni mâlik gayrimenkulü satın aldıktan sonra, iktisap tarihinden itibaren 6 ay sonra tahliye davası açabilir. Mülkiyeti kazandıktan 1 ay sonra tahliye isteğini bildirmiş olması, yerine getirilmemesi hâlinde dava açacağını belirtmesi gerekir.

Esaslı Onarım veya Yeniden İnşa

Kira süresi bittikten sonra bir ay içerisinde bu gerekçeler nedeniyle tahliye davası açılabilir. Mahkemeye, esaslı onarıma veya yeniden inşaya ilişkin tadilat projesinin sunulması gerekir. Yazılı ihtar gibi bir şart aranmaz. Fakat ihtarname göndermek dava süresinin uzamasına yol açar.

Bir Kira Yılında İki Haklı İhtar

Kişi bir kira senesi içinde, 2 defa yazılı ihtarnâme göndermişse, kira yılının bitiminden sonraki ilk 1 ay içerisinde dava açılabilir. Tahliye davası Ankara kapsamında, bir kira yılında iki haklı ihtar, davanın açılma nedenleri arasında yer almaktadır.

Fuzuli İşgal

Kiralanmış taşınmazın başka birine (meselâ alt kiracıya) kiralanması yahut kiranın devri –ihtara ihtiyaç olmadan- Sulh hukuk mahkemelerinde tahliye dava açma hakkı tanır.

Borçlar Kanunu’na Göre Tahliye Nedenleri

6101 Sayılı Borçlar Kanunu’nda ise tahliye sebepleri şöyle bildirilmiştir:

  • Akde Aykırılık,
  • Feshi İhbar Üzerine Son Verme,
  • Kira Süresinin Dolması,
  • Temerrüt.

Tahliye davası Ankara hukuk bürosu Mas Hukuk ile iletişime geçerek bu konudaki tüm merak ettiklerinizi öğrenebilirsiniz. Bu alanda hukuki desteğe ihtiyacınız varsa profesyonel yardım için Mas Hukuk’a başvurabilirsiniz.

Leave A Comment

All fields marked with an asterisk (*) are required