Tedbir Nafakası Nedir?

Tedbir Nafakası Nedir?

Tedbir nafakası nedir , çiftlerin boşanma davası açmasıyla birlikte hakimin kararı ile gerekli görüldüğü durumlarda boşanma davası sonuçlanana kadar süren, tarafların bu süreçte yaşam koşullarının olumsuz etkilenmemesi için verilen nafakadır. Türk Medeni Kanun’un 169. maddesine göre hakim tarafından, boşanma davası sırasında re’sen tedbir nafakasına hükmedebilmektedir.

Boşanma davalarında, dava sonuca ulaşana kadar, taraflardan herhangi biri tarafından eşinin ve çocuklarının bakımını karşılamak amacı ile har ay ya da hakimin kararınca toplu olarak ödemekle sorumlu olduğu yardım parasına, Tedbir Nafakası denir.

Tedbir Nafakası Hakkında Bilgiler

  • Tedbir nafakası ödemek ya da almak için boşanma davasının sonuçlanması beklenmez. Dava devam ederken, hakim tarafından nafakanın ödenmesi yönünde hüküm verilebilir
  • Tedbir nafakası kişinin ihtiyacına göre verilir. Cinsiyet ayrımı yapılmadan nafakaya hükmedilir.
  • Nafaka başvurusu yapmak için, kişilerin ayrı yaşama hakkı kazanmaları gerekir. Boşanma davasının açılmış olması, bu şekilde ayrı yaşama hakkını kazandırmaktadır.

Tedbir Nafakası Ne Zaman Alınır?

Boşanma davası bitmeden hakim tarafından karara bağlanan tedbir nafakası istenebilmektedir. Hakim ara kararı ile hükme bağlanabilen tedbir nafakası icra müdürlükleri aracıyla ödeme emri genel haciz aracılığı ile takip edilip, tahsili yapılır. Nafakanın başlayacağı tarih hesabında, dava tarihi dikkate alınmaktadır.

Diğer yandan, tedbir nafakasının başlangıç tarihi olarak talep dilekçesinin tarihi ya da davanın açıldığı tarih belirlenir.

Tedbir Nafakası Miktarı Nasıl Belirlenmektedir?

Tedbir nafakasının belirlenmesinde öncelikle, ödeyecek olan kişinin imkanları ve mali durumu gözden geçirilerek karar verilir. Nafaka belirlenirken, alacaklı olan ihtiyaç sahibi olan eş ve çocukların, daha önceki yaşamlarında ekonomik ve sosyal durumları ile uyumlu bir nafaka miktarı belirlenmesi öngörülür. Boşanma süreci devam ederken, eşin sağladığı geçim şartları göz önünde tutularak karar verilir.

Tedbir nafakası miktarı hakim tarafından, dava öncesinde hemen alınabilmektedir. Yapılan araştırmaların ardından, tedbir nafakası miktarında artırma ve azaltmaya gidilebilir.

Peki tedbir nafakasına itiraz var mıdır?

Ebette Türk Medeni kanunu gereğince böyle bir durumda itiraz hakkı bulunmaktadır. İlk başlangıç tarihi, boşanma davasının açıldığı tarih olarak belirlenir. Boşanmanın gerçekleştiği güne kadar bu süre devam eder.

Tedbir Nafakasına İtiraz

Tedbir nafakasına itiraz nasıl yapılır merak edilirken, bu sorunun yanıtı hakkında bilgileri sizler için paylaşmak istedik. Daha detaylı bilgi için hukuk büromuzda yapacağınız görüşmeler ile öğrenmeniz mümkündür.

Tedbir nafakası için mahkeme tarafından verilen karara itiraz hakkı bulunmaktadır. Nafakanın kaldırılması yönünde itiraz yapılabileceği gibi, nafakanın artırılması yönünde de itiraz yapılabilmektedir. Tedbir nafakası için yapılan icra takibi, ödeme emrinin borçluya bildirilmesi itibariyle 7 gün içerisinde itiraz ile durdurulmaktadır.

Tedbir Nafakası Ödenmezse Ne Olur?

Boşanma kararının kesinleşmesi ile birlikte, eski eşler arasında ödenmeyen nafaka borçları hakkında, icra takibi söz konusudur. Ödenmeyen tedbir nafakası  için ödeme emri, icra takibi başlatılması, haciz gibi icra iflas kanunu kavramları devreye girer.

Tedbir nafakası ödenmezse ne olacağı konusunda uygulanacak yaptırımlar, İcra ve İflas Kanunu ile belirlenmiştir. İcra takibinin ardından, ödenmeyen taraf için , cezai işlem uygulaması olarak hapis cezası verilmektedir. Hapis cezasının ortadan kalkması adına, icralık olan kişinin nafakasını ödemesi yeterli olacaktır.

İletişim

Leave A Comment

All fields marked with an asterisk (*) are required