Velayet Davası Avukatı

Velayet davası avukatı velayet için mahkemeye başvuru yapan kişilerin davalarına katılmakta ve onlara hukuksal destek vermektedir. Velayet hakkı evlilik birliği devam ettiği sürece anne ve babaya aittir. Velayet anne ve babalar için boşanma davası açmadan önce ve boşanma davası bittikten sonra oldukça önemlidir. Evli çiftler boşanma hakkını ortak olarak kullanabilirler. Ortak hayata son verilmesi ve ayrılık halinde velayet hakkı mahkemece eşlerden birine verilebilir.

Boşanma avukatı, davanın tarafları açısından velayet, maddi ve manevi tazminat, mal paylaşımı gibi konularda meydana gelebilecek uyuşmazlıklarda önemli bir savunma fonksiyonu ifa eder. Eşlerden birinin evlilik yükümlülüklerini yerine getirmemeleri durumunda boşanma davası açılabilir ve beraberinde velayet davası da gündeme gelebilir. Çocuğun doğumu sırasında anne ve baba evli değilse bu durumda boşanma olmadan velayet davası açılabilir.

Boşanma davası avukatları, davaya konu olan olguları tek tek değerlendirerek, boşanma davası açmak için yeterli neden olup olmadığını, dinlediği olaylarda kanunda boşanma davası açmak için gerekli sebeplerin mevcut olup olmadığına bakar.

Velayet Davası Avukatı Ne İş Yapar ?

Velayet davası Avukatı öncelikle eşler hakkında detaylı bilgi toplar. Topladığı bu bilgileri de mahkeme de sunmak zorundadır. Velayet hakkını, çocuk yetişkin olana kadar anne ve baba birlikte kullanırlar. Boşanma avukatı tarafların evliliği sürdürmeye değer olup olmadıklarını bilemez. Boşanma davalarında boşanma avukatı müvekkilinin bu yargılamadan maddi ve manevi olarak mümkün olan en az şekilde etkilenmesini sağlamak odaklı çalışmaktadır.

Velayet avukatı ise çocuğun kimde kalacağı konusundaki velayet davaları için çalışır. Müvekkilinin çocuğa bakım konusunda yeterli olmadığını gördüğü zaman davayı almayabilir. Çünkü burada önemli olan çocuğun hayatıdır.

Velayet Davasında Dikkat Edilmesi Gerekenler

Evliliklerde yaşanan anlaşmazlıklardan dolayı en çok mağdur olan taraf elbette çocuktur. En iyi velayet avukatı ile kısa süre içerisinde çocuğunuzun velayetini alabilmeniz mümkündür. Velayet davalarında avukatın dikkat etmesi gerekenleri şöyle sıralayabiliriz:                                                                

  • Ebeveynlerin ruhsal durumları ve yaşam tarzları,
  • Ebeveynlerin maddi durumları,
  • Çocuğun hangisi ile daha mutlu olduğu ve çocuğun istekleri,
  • Çocuğun ruhsal durumu,
  • Eşlerin ayrıldıktan sonraki bilinçlilik halleri. Yani ayrılsalar bile ortak noktalarının çocuk olduğunun bilincinde olup olmadıkları.

İletişim

Leave A Comment

All fields marked with an asterisk (*) are required