Velayet Davası Avukatı

Velayet davası avukatı, açılan velayet davalarında veya boşanma davasında görev yapmaktadır. Dava konusu olarak velayet sıklıkla boşanma davalarının içinde görülmektedir. Evlilik birliği içerisinde doğmuş çocuğun velayeti ortak kabul edilir. Boşanma davası süresince de özel bir hal olmadığında hakim velayet için karar vermemektedir. Dava süresince çocuklar adına tedbir nafakası kararının alınmış olması dava süresince velayeti de tayin ettiği neticesindedir. Ayrıca, evlilik dışı doğmuş çocuğun velayeti de anneye verilmektedir.

Boşanma davaları kapsamında çiftler arasında velayet konusunda herhangi bir protokol yoksa hakim çocuğun yararını göze alarak velayet kararını vermektedir. İlk olarak şunu belirtelim ki halk arasında sıklıkla kullanılan, erkek çocuk anneye kız çocuk babaya verilir gibi yanlış bilinen söylemlere itibar edilmemesi gerekmektedir.

Velayet Davalarında Hukuksal Destek

Buradaki asıl belirleyici unsur, çocuğun üstün menfaatidir. Genellikle mahkemeler boşanma protokolündeki hükümler ve istisnai durumlar hariç 6 yaşa kadar olan çocukları annenin bakımına muhtaç olarak kabul etmektedir. Ve böylece velayeti cinsiyet ayırt etmeksizin direkt olarak anneye vermektedir. Velayet davası avukatı, böyle durumlarda çok fazla zorluk yaşamamaktadır. Velayet avukatı, bazı durumlarda çok büyük sorumluluklar alsa da bazı durumlarda öncü pozisyonda olmayabilir.

Velayet Davasındaki Avukat Hangi Roldedir?

Her hukuki olayda olduğu gibi, kanunlar olaylarla ilgili ana hatları çizmiş olsa da olayların gidişatını değiştirecek ya da bulacağı detay ve farklı bakış açısıyla davanın seyrini değiştirecek konusunda uzman bir velayet davası avukatı belirleyicidir.

Velayet davaları, diğer davalar gibi oldukça detaylı bir araştırma gerektirmektedir. Değerli müvekkillerimize danışmanlık hizmeti sağlayarak, ana veya babanın başkasıyla evlenmesi, başka bir yere gitmesi ya da vefat etmesi gibi yeni olguların zorunlu kılması hâlinde hâkim veya ana ve babadan birinin isteği üzerine gerekli önlemleri alır. Sonuç alamayacakları ve gereksiz para ve zaman kaybına uğrayacakları davalarda taraf olmalarını önlemekteyiz. En iyi velayet avukatı, müvekkiline bu yararı sağlayabilen avukattır.

Boşanma Avukatlarının Sağladığı Velayet Desteği

Boşanma davaları, çeşitli türlere göre farklılık gösterebilmektedir. Boşanma avukatı, sizlere boşanma davalarındaki yükümlülükler hakkındaki gerekli bilgileri verecektir. Ayrıca, boşanma davaları; yoksulluk ve iştirak nafakası, velayet davası, mal rejiminden doğan mal paylaşım davaları, maddi ve manevi tazminat davalarını da kapsamaktadır. Tartışma içeren boşanma davalarında çocukların velayetleri geçici olarak eşlerden birisine verilebilmektedir. Alınan bu karar kesinleşinceye kadar aylık nafaka ödenmesi de bu noktada talep edilebilmektedir.

Boşanma Söz Konusu Olmadığında Velayet Davası Açılabilir Mi?

Boşanma davasının sonuçlanmaması halinde herhangi bir velayet davasının açılabilmesi söz konusu değildir. Fakat boşanma olmadan velayet davası, bazı özel durumlar neticesinde gerçekleştirilebilir. Bu özel durumlar içerisinde annenin akıl sağlığının yerinde olmaması, babanın olumsuz yaşamı, ya da çocuğun gelişimini kötü etkileyeceği düşünülen bir davranış belirlendiğinde velayet davası açılabilir.

İletişim

Leave A Comment

All fields marked with an asterisk (*) are required