Velayet Sürecinde Danışmanlık

Velayet sürecinde davalar oldukça önemli bir hukuki süreçtir.  Bilindiği gibi velayet davası, reşit olmayan çocuk üzerinde bulunan hakkın anne ve babaya ait olması gerekirken eşlerden birinin diğerine karşı açmış olduğu üzerinde bulunmayan velayeti alma talebi doğrultusunda gerçekleştirilen hukuki süreci ifade etmektedir. Velayet davaları, Aile Mahkemesi tarafından yürütülmektedir. Anne ve babaların çocukların bakımını sağlamak, onları korumak, onları gözetmek, onların yetiştirilmelerini ve eğitimlerini sağlamak gibi görevleri bulunmaktadır. Onların iyi ve ahlaklı birer birey olarak yetiştirilmeleri anne ve babanın sorumluluğundadır. Evliliğini bitirmek isteyen çiftlerden çocukların Velayet Davası konusundaki resmiyet istemi çocukların gelecek planlamalarının yapılabilmesi için gereklidir. Boşanmalarda çocukların psikolojileri gözetilmeli ve onların mümkün olduğunca olayın dışında tutulması sağlanmalıdır. Velayet Davası mahkeme çocuğun görüşünü de almaktadır. Bu bağlamda çocuğun kendi görüşünü bildirebilmesi için gerekli görülen yaş 8 olarak ifade edilmiştir. 8 yaşında ve 8 yaşından büyük çocukların velayet düzenlemeleri yapılmadan önce kesinlikle görüşleri alınmaktadır. Velayet davalarında velayet kendisine verilen ebeveynin bu durumdan yeterince yararlanamaması veya durumun gerekliliklerini yerine getiremiyor olması durumunda değişikliklere gidilebilmektedir. Velayetin değiştirilmesi davaları, çocuğun menfaatinin gözetilmiyor olması durumunda açılabilir. Bu durum Türk Medeni Kanununda yer alan 183. Maddede ifade edilmiştir: “Ana veya babanın başkasıyla evlenmesi, başka bir yere gitmesi veya ölmesi gibi yeni olguların zorunlu kılması hâlinde hâkim, resen veya ana ve babadan birinin istemi üzerine gerekli önlemleri alır.” Çocuğun menfaatinin gözetilmediği veya ebeveynin görevlerini yerine getiremediği durumlarda velayet kaldırılabilir. Velayetin kaldırılması davalarında anne veya babanın hasta olması, farklı yerlerde bulunmaları nedeniyle görevlerini yapamamaları, anne veya babanın tecrübe eksikliği, anne veya babanın çocuğun ihtiyaç duyduğu ilgiyi ona göstermemesi gibi durumlar bulunabilmektedir. Velayetin hem anneden hem babadan kaldırılması durumunda çocuğa bir vasi atanması gerçekleşir. Velayet davalarının detayları hakkında bilgi sahibi olmak ve velayet davanıza ilişkin hukuki desteklerden faydalanmak için Mas Hukuk Bürosu ile irtibat sağlayabilirsiniz. Velayet davası avukatı, boşanmış çiftlerin kanunen yetişkin olmamış çocuklarının kimde barınacağı için görülen davalara bakan avukattır. Henüz yetişkin olamamış veya reşit olup zihinsel veya bedensel engeli bulunan bireyler için velayet davaları görülmektedir. Velayet davası avukatının müvekkili için yapacağı savunma ve beyanatları oldukça önemlidir. Bu davalarda karşı taraf hakkında olumsuz faaliyetler ve çocuğun gelişimini kötü etkileyecek durumlardan bahsedilmelidir. Velayet davası avukatı, aile hukuku konusunda uzmanlaşmış kişilerdir. Boşanma davası görülürken bir yandan velayet davası da devam edebilmektedir. İki dava ile ilgilenen avukatın aynı olması müvekkile fayda sağlayacaktır. Boşanma avukatı süreci bildiğinden velayet davasına da olumlu bir katkı sağlayacaktır. Davalar yerel mahkemelerde görülmektedir. velayet süreci

Velayet Davası Nedir?

Velayet davası avukatı, aile içerisinde yaşanan her türlü olayı bilmelidir. Velayet, evliliğin sona ermesiyle kanunen bakımı ebeveynlerin sorumluluğunda olan çocukların bakımına hangi tarafın devam edeceğine verilen karar ve beyannamedir. Velayet davasının başlatılmasının birden fazla sebebi vardır. Bu sebepler şu şekildedir;
  • Ebeveynlerin birlikte yaşamayı bırakması,
  • Ayrılık durumunun gerçekleşmesi,
  • Ebeveynlerden birinin vefat etmesi,
  • Ebeveynlerden birinin gaipliğine karar verilmesi,( Uzun zamandır haber alınamayan veya mahkemenin kişiliğine son verdiği.)
  • Evliliğin iptal edilmesine(kişinin akıl sağlığının yerinde olmayışı veya başkasıyla evli olması gibi durumlar.)
  • Resmi olarak boşanmak,
Bu olaylar sonucunda velayet davası açılmalıdır. Velayet davası, boşanma davasıyla birlikte yürütülebilmektedir. Bazı durumlarda velayet ayrı bir dava olarak görülmektedir. Boşanma olmadan velayet davası bazı durumlarda yürütülmektedir. Emsali olmamış olaylar ile bu davalarda karşılaşılabilmektedir. Fakat çekişmeli boşanmalarda çiftler ayrı olarak yaşadıkları için velayet davası içinde bir an önce kararın alınmasını isterler. Mahkemede öncelikli olarak geçici bir karar almaktadır. Türk Hukukunda çocuklar 3 yaşına kadar zorunlu anne bakımı almaktadır. Annesi hayatta olan her çocuğun velayeti 3 yaşına kadar kesinlikle anneye verilmektedir. Anne bakımına muhtaç bir çocuğun babaya verilmesi çocuğun gelişiminde sorunlar yaratabilmektedir. Bu nedenle hukukta buna ayrıca yer verilmiştir. Çocuğun yaşamının sıkıntıya girmeyeceği ve annenin akıl sağlığının yerinde olduğu bilindiği taktirde çocuğun velayeti en azından 3 yaşına kadar anneye verilecektir.

Velayet Sürecinde Danışmanlık

Velayet davası avukatı, tüm sırlarınızı saklamaktadır. Türk Hukukunda çocuğun anneye veya babaya verilmesine yönelik kanunlar bulunmamaktadır. Genel olarak hakim dosyayı inceler ve çocuğun hangi tarafta kalmasını daha uygun görürse bu yönde karar verir. Çocuk bakımla yükümlü olduğu için velayet davası 1-2 celse içinde sonuçlandırılmaktadır. Olası bir çözümlenemeyen durum halinde geçici bir karar alınmaktadır. Velayet avukatı seçerken tecrübeli olmasına dikkat edilmelidir. Velayet davası içinde çocuk 9 yaşından büyük ise görüşüne başvurulmaktadır. Genel olarak birlikte yaşamak istediği tarafa verilmektedir. Hakim kararı verirken tarafların ekonomik durumunu, eğitim seviyesini ve çocukla alakalı her şeyi dikkate alarak karar vermektedir. En iyi vekalet avukatı tercihi boşanma davanız ile ilgilenen avukat olacaktır. Velayet sürecinde anlaşmalı boşanma avukatı, boşanma davalarını anlaşmalı olarak sonlandırmak isteyen çiftlere gereken hukuki destek ve hukuki danışmanlık gibi hizmetleri sağlamakta olan alanında uzman boşanma avukatlarını ifade etmektedir. Anlaşmalı boşanmalar, evliliğini sonlandırmak isteyen çiftlerin bu hususta her türlü konuda bir anlaşmaya varmış olmaları sonucunda gerçekleştirilmektedir. Anlaşmalı boşanmaların gerçekleşebilmeleri için tarafların ikisinin de bunu kabul etmeleri gerekir. Taraflardan birisi anlaşmalı boşanma şartlarını ihlal ederse boşanma davaları artık anlaşmalı boşanma olmaktan çıkar. Anlaşmalı boşanmalar hakkında daha fazla ve detaylı bilgi alabilmek ve anlaşmalı boşanma davalarınızda hukuki destek alabilmek için Mas Hukuk Bürosu ile iletişime geçebilirsiniz. Velayet sürecinde velayet avukatı boşanma davanızda sizlere en iyi hizmeti sunabilecek alanında uzman boşanma avukatlarını ifade etmektedir. Boşanma davaları zaman zaman uzun sürebilen ve duygusal yoğunluklu süreçleri içerdiklerinden bir boşanma avukatından destek alınması önerilmektedir. Boşanma davanızda profesyonel bir boşanma avukatından destek almak için Mas Hukuk Bürosu ile irtibat sağlayabilirsiniz. Velayet davası avukatı, evliliklerini sonlandırma kararı alan eşlerin çocuklarının geleceği ile ilgili planlamalar yapılabilmesi için gerekli olan velayet işlemleri ile ilgili hukuki süreçlerde görev almakta olan profesyonel avukatları ifade etmektedir. Velayet sürecinde davalar, hem ebeveynler için hem de çocukların gelecekleri adına çok önemli davalardır. Velayet davaları, boşanma davalarının önemli bir parçasıdır ve boşanmalar gerçekleştirilirken çocukların velayetini kimin alacağı önem teşkil etmektedir. Velayet davalarında ve çocukların velayetinin bir ebeveyne verilmesi sırasında esas alınan etken, çocuğun annenin bakımına ve annenin ilgisine gereksinim duyup duymayacak yaşta olmasıdır. 3 yaşına kadar çocukların velayetleri annelerine verilmektedir. Fakat annenin çocuğa bakamayacak durumda olması vb. Etkenler nedeniyle bu yaşlardaki çocukların velayetleri babalarına da verilmektedir. Çocuk 8 yaşında ve 8 yaşından büyük ise hakim çocuğun velayetini herhangi bir ebeveyne vermeden önce mutlaka çocuğun görüşlerini alacaktır. Çocuğun görüşleri bu bağlamda etkilidir. Hakim çocuğun velayetini anneye veya babaya verirken çocuğun menfaatini göz önünde bulundurmaktadır. Velayet davalarında ebeveynlerden her ikisi de çocuğa bakamayacak durumda ise çocuğa bir vasi atanmaktadır. Velayet davaları, velayetin değiştirilmesi için de açılabilmektedir. Ankara bölgesinde velayet davalarınız ile ilgili detaylı bilgiler almak ve velayet davalarınızda alanında uzman bir avukattan hukuki destek ve hukuki danışmanlık hizmetleri almak için Mas Hukuk Bürosu ile iletişime geçebilirsiniz.

Leave A Comment

All fields marked with an asterisk (*) are required