Yardım Nafakası Nedir ?

Yardım Nafakası

Yardım Nafakası Nedir ; Türk Medeni Kanunu 364. Ve devamı olan maddelerde yer alan yardım nafakası, refah içerisinde olan akrabaların yoksul olan akrabaya karşı yardım sorumluluğunu kapsamaktadır. Yoksulluk derecesinde yaşamını sürdüremeyecek durumda olan kişiler, kanunlar gereğince akraba ve kardeşlerinden yardım nafakası talep etme hakkına sahiptirler.

Nafaka talep eden kişinin geçinebileceği şekilde talep edilen nafaka, ödeme yapacak olan akrabanın mali gücü ile orantılı olmak zorundadır.  Nafaka talep edilen kişinin  mali gücü arttıkça, nafakanın miktarı da artırılabilir. Nafaka talep edilirken, gerekli olan miktarın aşılmamasına ve talep eden kişi için bu paranın zenginlik aracına dönüşmemesine dikkat edilmelidir.

Yardım Nafakası Nedir ?

Yardım almadığı takdirde, yoksul duruma düşecek durumda olan kişilerin, kendisi ile kan bağı olanlardan talep etme hakkı olan, alacağı yardımın koşulları ve miktarı halim tarafından belirlenen nafakaya yardım nafakası denir.

Her ne kadar nafaka deyince akıllara boşanma gelse de, insanların hayatını sürdürebilmeleri için gerekli olan geçimliği ifade etmektedir. 

Ülkemizdeki hukuk sisteminde iki nafaka ayrımı bulunmaktadır:

  1. ‘’Bakım Nafakası’’ dır. Bu nafakanın diğer isimleri ise: Tedbir Nafakası, İştirak Nafakası, Yoksulluk Nafakası’na verilen genel addır.
  2.  ‘’Yardım Nafakası’’ dır.

Yasalarda kural olarak her birey, kendisine yardım edilmediği durumlarda yoksul duruma düşecek üstsoyu (baba, anne, büyük baba, büyük anne) ve altsoyu ( torunları ve çocukları) ve kardeşlerine maddi olarak yardım etme yükümlülüğü altındadır.

Akrabalar arasında yardımlaşma zorunluluğu olsa da, ne yazık ki yoksulluk derecesine düşecek duruma geldiği halde yardım etmeyenlerin sayısı oldukça fazla. Hatta ‘’yardım nafakası nedir’’ bilmeyenlerin sayısı da bir o kadar çok. Oysa ki, yasalar gereği yoksulluk çeken kişi ya da kişiler yardım nafakası davası açarak bu konuda yardım alabilmek için mahkemenin kararı doğrultusunda hak iddia edebilmektedir.

Yoksulluk Nafakası Nedir ?

Farklı nedenlerden dolayı, insanlar muhtaç duruma gelebilirler. Özellikle ekonominin kötü gittiği dönemlerde işsiz kalanlar, sağlık nedeni ile çalışamaz duruma gelenler, iradesi dışında muhtaç hale gelebilirler. Bu durum yasal olarak, yoksulluğa düşme olarak tanımlanmaktadır.

Nedeni her ne olursa olsun, ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olanlar, geçimini sağlamada maddi olanakları elverişli olan altsoyu, üstsoyu ve kardeşlerinden parasal yardımda bulunmaları adına, yaşamını sürdürebilmek için yardım nafakası talep edebilir. Böyle bir imkân, ülkemizde uygulanan yasalar gereğince yoksul kişiye hak olarak verilmiştir.

Yardım Nafakası Nasıl Alınır?

Yardım nafakası almak isteyen kişi, bu konudaki talebini dava şeklinde mahkemeye sunar. Mahkeme tarafından gerekli incelemeler yapılmasının ardından, yardım nafakası alma şartları uygun olduğu takdirde karar verilir.

Yardım nafakası davası için ‘’Aile Hukuku Avukatı’’ ya da ‘’Boşanma Avukatı’’ tarafından yardım alınabilir. Avukat tutamayacak durumda yoksul olan kişiler ise, ‘’Aile Yardım’’ hükümleri gereğince Barodan ücretsiz avukat talep edebilmektedirler.

İletişim

Leave A Comment

All fields marked with an asterisk (*) are required