Yardım Nafakası

Yardım Nafakası Nedir ?

Yardım Nafakası yoksulluğa düşen kişinin alt soy, üst soy ya da kardeşlerinden talep edebileceği bir nafaka türüdür. Türk Medeni Kanunu’nun 364 ve devamı maddelerinden kaynaklanan bu nafaka yükümlülüğü refah içerisinde olan kişilere yakın akrabaları lehine bir maddi yardım sorumluluğu yüklemektedir.

Üst soy kişinin anne, baba, dede ve anneanne gibi kendi üzerinde bulunan akrabalarını, alt soy ise çocuk, evlatlık, torun gibi kendi altında bulunan akrabalarını ifade ederken kardeş ise anne veya baba bir kardeşleri kapsamaktadır. Bu kişiler Kanun tarafından yardım nafakası isteyebilecek akrabalar olarak kabul edilmektedir. Yardım nafakası davası taraflardan bir tanesinin yerleşim yerindeki aile mahkemesinde açılır. 

Yardım Nafakası Şartları Nelerdir ?

Yardım nafakası şartları kanundaki düzenleme içerisinde yer almaktadır. Bu düzenleme metninden hareketle yardım nafakasının şartlarından birinin yardım edilecek akrabanın yardım edilmediği takdirde yoksulluğa düşecek olmasıdır. Bu yardım talep edenin ekonomik durumunun mahkemece araştırılması ile tespit edilebilir.

Eğer nafaka talep edilen kişi kardeş ise nafaka ödeyecek kardeşin kanunun ifadesi ile refah içerisinde olması şartı aranmıştır. Refah kelimesinden ne anlaşılması gerektiği ve bunun ne kadarlık bir malvarlığına tekabül edeceği durumun özelliklerine göre mahkemece takdir edilecektir.

ardım nafakası almak isteyen kişi, bu konudaki talebini dava şeklinde mahkemeye sunar. Mahkeme tarafından gerekli incelemeler yapılmasının ardından, yardım nafakası alma şartları uygun olduğu takdirde karar verilir.

Yardım nafakası davası için ‘’Aile Hukuku Avukatı’’ ya da ‘’Boşanma Avukatı’’ tarafından yardım alınabilir. Avukat tutamayacak durumda yoksul olan kişiler ise, ‘’Aile Yardım’’ hükümleri gereğince Barodan ücretsiz avukat talep edebilmektedirler.

İletişim

Leave A Comment

All fields marked with an asterisk (*) are required