Yardım Nafakası Yargıtay Kararları

Yardım Nafakası Yargıtay Kararları

Yardım nafakası davası ne kadar sürer?

Yardım nafakası kişilerin içinde bulundukları sosyal ve ekonomik koşullar ile ilgili bir karar türüdür. Bu nedenle koşulların değişmesi halinde, yardım nafakasının artması, azalması ya da tamamen ortadan kaldırılması söz konusudur.  Böylesi bir değişikliğe gidilmesi gerek görüldüğünde, koşulların değiştiği hususunda konuyu ispat etmek için dava açılmalıdır. Bu davda mahkemece incelemelerin yapılmasının ardından yardım nafakasının süresi ve miktarı yeniden belirlenecektir.

Ülkemizde enflasyonun yükselmesi ile birlikte yardım nafakasının miktarı ve süresi konusunda değişiklikler meydana gelebilmektedir. Mahkemece takdir olunan yardım nafakası miktarı, aradan geçen süre ile birlikte davacının talebi üzerine yükseltilebildiği gibi, davacının ekonomik şartlarının düzelmesi ile birlikte yardım nafakası kesilebilmektedir. Her türlü yardım nafakası danışmanlığı konusunda bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Yardım Nafakası Yargıtay Kararları

Yardım Nafakası Yargıtay Kararları ; Türk medeni kanunu gereğinde yoksulluk derecesinde olan kişiler için yardım nafakası alma hakkı söz konusudur. Aileyi korumaya yönelik olarak farklı isimlerde olsa da, kanunlarımızda nafaka yardımları yer almaktadır. Söz konusu tüm bu nafakaların ortak özelliği, korunmaya muhtaç aile bireylerini ekonomik olarak en iyi şartlar altına almaktır. Bu yardımlar evlilik devam ederken alınabildiği gibi, evliliğin sona ermesi aşamasında da alınabilmektedir. Evlilik dışındaki ailelerin birbirine göstermesi gereken karşılıklı dayanışma gereğince, kendisine yardım edilmediği takdirde yoksulluğa düşecek olması halinde ilgili kişilere, gerekli yardımın sağlanmasın konusunda düzenlemeler bulunmaktadır. Yardım nafakası Yargıtay kararları bu kapsamda, insanların ekonomik olarak iyi şartlarda yaşama hakkını koruma altına almayı hedeflemektedir.

Yardım nafakasının kaldırılması

Çekişmeli boşanma davalarında, eşlerden biri en yüksek nafakayı alabilmek için diğeri ise en az nafakayı ödemek için hukuki olarak mücadele ederler.  Ancak aile hukukunda en etkili sonuca ulaştıran Türk Medeni Kanunu bu konuda oldukça net açıklamalar yapmıştır.

Boşanmanın ardından zorluğa düşecek eşe bağlanan yardım nafakasının kaldırılması için bazı durumlar gereklidir. Nafakanın kaldırılması davasında, nafaka ödenen kişinin artık bu maddi zorluktan kurtulmuş olması gerekir.  Örneğin nafaka yardımı alan kişiye yüklü bir miras düşmesi durumunda, yoksulluk durumu ortadan kalkacağı için, yardım nafakasına gerek kalmaz. Dolayısı ile böyle bir halde nafakanın kaldırılması talepli bir dava açılabilir.  Çocuklar için iştirak nafakası ödeniyorsa, çocuğun reşit olması durumunda, yine nafakanın kaldırılmasına yönelik dava açılabilmektedir. Diğer yandan nafaka ödeyemeyecek duruma gelmiş iseniz bu durumda da yardım nafakasının kaldırılması adına dava açılabilmektedir.

İletişim

Leave A Comment

All fields marked with an asterisk (*) are required